Jak na zahraniční pohledávky | E15.cz

Jak na zahraniční pohledávky

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 

Vladimír Vachel je ředitel a jednatel české pobočky nadnárodní inkasní agentury EOS KSI Česká republika

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Většina českých podnikatelů neřeší pohledávky za zahraničními partnery. Může to negativně ovlivnit firemní cash flow a ohrozit budoucí fungování firmy.

Ekonomická situace v Evropě zahraničnímu obchodu příliš nepřeje. Exportující firmy se tak často potýkají s poklesem spotřebitelské poptávky, omezenou dostupností úvěrů nebo nesplacenými pohledávkami svých odběratelů.

Vnímání podnikatelského rizika v posledních letech zesílilo a firmy si uvědomily, že pokud se chtějí na trhu udržet, je pro ně řízení pohledávek naprostou nezbytností. To však nelze říct v případě zahraničních pohledávek, k jejichž plnění jsou tuzemské firmy stále benevolentní. Důvodem bývají obavy ze ztráty obchodního partnera, ale i nízká informovanost. Mnoho firem se domnívá, že získat své peníze zpět od zahraničních dlužníků je nákladné, zdlouhavé a že výsledek takového snažení je značně nejistý. Situaci proto podnikatelé aktivně neřeší a spíše vyčkávají. Jejich domněnky jsou však mylné. Pohledávky za zahraničními subjekty lze řešit obdobně, jako ty tuzemské. Samozřejmě i zde platí, že čím dříve je případ předán k inkasu, tím se zvyšují šance na návratnost dlužné částky. Úspěšnost může být i stoprocentní.

Poptávka ze zahraničí je vyšší

Firmy se v některých případech snaží domoci spravedlnosti u soudu. Všeobecně lze říci, že mimosoudní cesta inkasa je méně nákladná než soudní. U zahraničních pohledávek toto pravidlo platí obzvláště. Náklady za advokáty, soudní poplatky a další nezbytné výdaje bývají v zahraničí vysoké, soudní řízení se často protahují na několik let a firmy na nich spíše prodělávají. Mohu uvést příklad, kdy jeden z klientů poptával v Řecku soudní řízení případu a první stání u soudu bylo možné nejdříve až za tři roky.

Každá jednotlivá země má ale odlišnou kulturu, individuální podnikatelské prostředí a jinou právní úpravu. Tato specifika ovlivňují mimo jiné i proces inkasa. Složitější podmínky jsou v zemích s obecně špatnou ekonomickou situací. Patří mezi ně například Řecko, Španělsko nebo Portugalsko, které dlouhodobě vykazují vysoký objem nezaplacených faktur a nejdelší průměrnou dobu splatnosti. Mezi problematické státy se řadí ale například i Ukrajina, kde je hlavní překážkou nedostatečná legislativa a složitější komunikace s místními úřady. Německo, největší česká exportní destinace, má naopak nejlepší platební morálku, a to díky tamnímu značně disciplinovanému podnikatelskému prostředí. Úspěšnost inkasa je v této zemi přímo ovlivněna i dostupností centrálního registru obyvatelstva, který umožňuje snazší dohledatelnost dlužníka. Stejnou možnost mají inkasní společnosti na Slovensku. Mezi země s vyšší vymahatelností pak patří také například Rusko a Rumunsko.

Když firma neplatí

Když nastane situace, kdy obchodní partner ani po opakovaném upomenutí pohledávku neuhradí, měl by věřitel začít jednat. Obecně platí, že čím dříve se pohledávka začne řešit, tím se pravděpodobnost jejího vymožení zvyšuje. Pokud se věřitel rozhodne pro mimosoudní vymáhání dluhu, má dvě možnosti jak postupovat. První alternativou je využití vlastních prostředků a personálních kapacit. Druhou možností je externí inkaso, nejlépe u firmy se zahraniční působností, kde odpadá jazyková bariéra nebo problém s neznalostí místní legislativy a podnikatelského prostředí. Na případu pracují specialisté přímo z dané země, kteří mají všechny potřebné informace a znalosti. Pro tuzemskou firmu jde o jednoduchý způsob, jak získat finanční prostředky z nesplacených pohledávek zpět.

Problémům s nezaplacenými fakturami lze samozřejmě předcházet, a to nejlépe prověrkou obchodního partnera. K té je třeba přistoupit ještě před sjednáním spolupráce. Prověřit by si firma měla především jeho bonitu, dlouhodobost podnikání a výši závazků. Potřebné informace lze zjistit z veřejně dostupných databází (např. insolvenční rejstřík dostupný na www.justice.cz, registr plátců DPH, bankovní informace o klientovi, lustrace firem v diskusních fórech na internetu a další). Podrobnější analýzy zpracovávají za poplatek specializované firmy. Nutná je kontrola nejen před zahájením spolupráce, ale i v průběhu, kdy může dojít k náhlému zhoršení bonity klienta. O takové situaci by firma měla vědět dopředu a přizpůsobit ji případně platební podmínky. Vhodným bezpečnostním opatřením je nastavení krátké lhůty splatnosti faktur, například čtrnáctidenní, nebo inkasováním záloh či požadováním hotovosti v okamžiku dodání. Veškeré informace, které si firma o obchodním partnerovi zjistí, mohou v budoucnu zásadním způsobem ovlivnit celý proces vymáhání a posloužit jako podklady pro práci inkasním společnostem, které pohledávku dostanou do správy. Neméně důležité je samozřejmě i kvalitní smluvní zajištění celé zakázky.

Autor: Vladimír Vachel je ředitel a jednatel české pobočky nadnárodní inkasní agentury EOS KSI Česká republika

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah