Jak od roku 2016 ukončit dohodu o provedení práce? Zákoník sjednotil pravidla | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Jak od roku 2016 ukončit dohodu o provedení práce? Zákoník sjednotil pravidla

Jak od roku 2016 ukončit dohodu o provedení práce? Zákoník sjednotil pravidla
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Podhora Marek/E15

BusinessInfo.cz, Dalibor Dostál

Novela zákoníku práce sjednotila pravidla pro ukončení dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti. Exekuce se nově mohou vztahovat také na odměny z odměn o provedení práce.

Zřejmě nejvýznamnější změnou, která začala platit letos na podzim, a bude tím pádem aktuální i v roce 2016, je jednodušší zrušení dohody o provedení práce. Od 1. října 2015 totiž nabyl účinnosti zákon č. 205/2015 Sb., který novelizuje zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.).

Do té doby bylo často poměrně obtížné platnost dohody o provedení práce ukončit, pokud si to smluvní strany mezi sebou výslovně neujednaly. Samotný zákoník práce totiž jednostranné ukončení neupravoval.

V tom byl rozdíl oproti zrušení dohody o pracovní činnosti, které bylo vždy v zákoně výslovně řešeno.

Jak bude vypadat kancelář budoucnosti? Podívejte se na záznam debaty:
Mikroskop

Společné ustanovení

Vzhledem k tomu, že se dohody o provedení práce standardně sjednávají na dobu neurčitou, upravuje novela zákoníku práce způsoby zrušení závazků z obou dohod stejným způsobem. A to ve společných ustanoveních o dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Paragraf 77 odst. 4 zákoníku práce tedy bude znít následovně. Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit:

-dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,

-výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo

-okamžitým zrušením – okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr.

Zároveň platí, že pro zrušení dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti musí být provedeno písemnou formou, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

Důvodem ukončení může být trest

Zaměstnavatel tak bude mít nově možnost okamžitě zrušit dohodu o práci konané mimo pracovní poměr tehdy, jestliže byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než jeden rok.

Autor: BusinessInfo.cz, Dalibor Dostál
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!