Jak správně vyhodnotit internetový marketing

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Shutterstock.com

Přestože dnes stěží najdete firmu, která neinvestuje finanční prostředky do internetu, dle našich zkušeností si jen málokdo dokáže své investice vyhodnotit. A přitom je to tak jednoduché.

Pro co nejlepší ilustraci efektivního měření investic do internetu použijeme v tomto článku práci s e-shopem, ale principy jsou samozřejmě stejné i pro klasické firemní stránky. Vyhodnotíme reálná data nejmenovaného klienta naší společnosti, který má roční obrat okolo 35 milionů korun a marži okolo 20 procent.

Co a jak se dá měřit?

Pro majitele firem a manažery je nejpřehlednější používat základní, nejrozšířenější měřicí nástroj Google Analytics. V Google Analytics stačí zvolit tabulku „Veškeré návštěvnosti“ a pak „Data elektronického obchodu“. Sledované období se zadává ručně. Nastavením získáme data, která prozradí, odkud návštěvníci přišli.

Čtěte také: Tomáš Bátrla: Pomůžeme i firmám, které nemají web


U každého řádku je kromě samotného názvu zdroje uvedeno ještě to, o jaký typ zdroje se jedná:
* Organic (výsledek vyhledávání) – návštěvy z vyhledávačů Seznam, Google atd.
* Referral (pevný odkaz) – návštěvy pocházející například z katalogu, z článku atd.
* CPC (odkaz z PPC reklamy) – aby se data majiteli e-shopu zobrazila, musí svou PPC reklamu dopředu speciálně nastavit, tzv. „otagovat“.

Jak zjistíme, zda reklamu prodloužit?

Do systému Sklik nainvestoval e-shop ve sledovaném období (kalendářní měsíc) celkem 10 000 Kč. Při znalosti marže, v tomto případě 20 procent, můžeme vypočítat profit, v tomto případě 18 460 Kč, tedy kolik si na sebe reklama vydělala po odečtení nákladů. A to je číslo, které potřebujeme. Podle něj se můžeme dále rozhodovat, zda investici pro konkrétní zdroj reklamy prodloužíme, či nikoli. Velmi zajímavým ukazatelem je také přepočet „Kolik nám vydělala jedna investovaná koruna“. U Sklik.cz jsme konkrétně vypočítali, že na jednu vydanou korunu jsme vydělali 1,8 Kč. Připomeňme si, že nepočítáme obrat, ale přímý zisk.

U e-shopů jsou velmi důležitým zdrojem zákazníků srovnávače zboží. Ty mají mnohem větší konverzní poměr (poměr návštěvníků webů vůči reálným nakupujícím) než jiné zdroje. Jde zpravidla o zákazníky, kteří u vás nakoupili přes srovnávače, ale mají menší loajalitu než zákazníci, kteří k vám přišli z jiných zdrojů. Rok 2012 bude také zajímavý tím, že se u nás začíná prosazovat vyhledávač zboží od Googlu – služba pod názvem Google Nákupy.

Měření loajality

Jak bylo uvedeno, zákazníci z některých zdrojů reklamy mohou být vašemu e-shopu méně loajální než návštěvníci z jiných zdrojů reklamy. Loajalitou je v tomto případě myšleno, zda se zákazník po čase na e-shop vrátí a koupí něco jiného.
Obecně malou loajalitu mají služby typu srovnávačů zboží. Naopak, velkou loajalitu mají zákazníci například ze zdrojů Google a Seznam. Ale to je pouze obecné tvrzení. Pokud vás tato data u vašeho e-shopu zajímají, musíte být schopni propojit data z vašeho ekonomického systému s daty z webové analytiky.

V principu musíte být schopni dohledat jednotlivé zákazníky a jejich dlouhodobý vývoj. Ten může vypadat například takto:

Zákazník našel e-shop na vyhledávači Seznam.cz tím, že vyhledával konkrétní druh zboží – a toto zboží na e-shopu koupil.
Po měsíci zákazník přišel na e-shop znovu, ale již si pamatoval jeho adresu a zadal ji do prohlížeče přímo.

Takový druh analýzy je ale velmi pracný a vyžaduje speciální přípravu. Loajalitu zákazníků můžete zvyšovat tím, že se jim budete připomínat. Kromě klasického efektu reklamy – tedy pravidla „čím častěji reklamu vidím, tím pravděpodobněji si ji zapamatuji“ – je možné využít i nástroje internetového marketingu, jako například newsletter nebo remarketing.

Jak správně vyhodnotit data

V tomto konkrétním případě by se mohlo zdát, že reklama přes systém AdWords stála více, než přinesla. Přesto to nemusí znamenat, že je AdWords pro daný e-shop špatným zdrojem. Pravděpodobně je totiž reklama pouze nesprávně nastavena a je nutné její konfiguraci optimalizovat. Naopak, některé zdroje reklamy e-shopu ve sledovaném období nestály nic, a přesto vydělaly peníze. To může znamenat, že do nich e-shop investoval určitou práci nebo finance již dříve než v období, které sledujeme. Přínos této investice pak „dobíhá“ i v termínu, jejž sledujeme. Pro další rozhodování o svých investicích tedy získáte informaci, zda se vám investice vrátila a kolik vydělala a hlavně jak vychází přepočet na investovanou korunu. Zdroje, které vám v tomto směru vydělaly nejvíce, je vhodné také nejvíce opečovávat, aby v budoucny vydělaly ještě více.

Jak vyhodnotit efektivitu

V případě SEO, tedy metody pro ovlivnění výsledku vyhledávání, je měřitelnost obtížnější, neboť tato metoda se vyznačuje dlouhodobým efektem a tím, že se pracuje s již daným historickým stavem. Není možné jednoznačně měřit její přínos ve sledovaném období. Na druhou stranu investice v této oblasti se vyznačují tím, že přinášejí efekt i měsíce po uskutečnění. Výše popsaná data jsou velmi dobře měřitelná pro investice v internetové reklamě. Nepřímo je ale možné měřit i efekt reklamy v jiných reklamních nosičích (tisk, televize, outdoorová či indoorová reklama). Díky výše popsanému postupu můžeme změřit takové uživatele, kteří přišli na e-shop, jejich data jsou „schována“ pod jinými zdroji (direct marketing, SEO, další zdroje).

Tato data jsou prostřednictvím online nástrojů o něco méně dohledatelná a nedají se změřit úplně přesně. Na druhou stranu jsou dobrým vodítkem. Neboť pokud už uživatelé hledají data o značce nebo produktu, je to ve značné míře právě na internetu. Jakákoli data o návratnosti investice jsou proto lepší než žádná. Samotné offlinové zdroje taková data svým klientům nemohou poskytnout, ale mohou říci data o sobě samotných. Například jakou má konkrétní časopis čtenost, prodaný náklad nebo jakou měl televizní spot pravděpodobnou sledovanost.

Kolik jsme za reklamu zaplatiliKolik jsme za reklamu zaplatili

Autor je technický ředitel Effectix.com