Jaká bude role PR v roce 2016? | E15.cz

Jaká bude role PR v roce 2016?

ilustrační foto
ilustrační foto
• 
ZDROJ: archiv

Strategie, Petr Novotný

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Pram Consulting zveřejnila průzkum s názvem „Role PR v českých firmách v roce 2016“. Poukazuje zejména na změny komunikačních priorit u českých firem – většina oslovených se shoduje na tom, že v roce 2016 se budou společnosti soustředit hlavně na budování dobrého jména a reputace jejich značky, zaměří se na tvorbu obsahu a aktivnější využívání digitálních médií a sociálních sítí.

Více než polovina respondentů průzkumu Pram Consulting odpověděla, že v roce 2016 bude jejich společnost klást větší důraz na digitální komunikaci (55 %) a komunikaci na sociálních sítích (52 %). Tvorba obsahu je důležitá pro 43 % dotázaných. V počtu odpovědí předčila i tradiční vytváření vztahů s médii, které ovšem stále zůstává velmi důležitou aktivitou pro 39 % respondentů.

Výsledky průzkumu ukazují, že PR a komunikace má silnou podporu u vedení společností. Dvě třetiny (64 %) respondentů vidí PR jako nezbytné pro posílení pozitivní reputace značky a obchodního růstu. Tento fakt dokazuje i pohled 78 % respondentů, kteří vidí PR jako nástroj ke zvyšování prodejů společnosti.

Zajímavé odpovědi přinesly i otázky týkající se rozpočtu. V letošním roce měly asi dvě třetiny (67 %) firem stejný rozpočet na PR aktivity jako v roce 2014. V roce 2016 se očekává, že rozpočet na PR aktivity u většiny firem zůstane stejný nebo se sníží. Společnosti, které budou investovat do PR aktivit, mohou získat značnou výhodu nad těmi, které takovouto investici neuskuteční.

Kde vzít lidi?

Odpovědi průzkumu ukazují, že v České republice je těžké nalézt zkušeného PR profesionála. Celkem 92 % dotázaných respondentů uvedlo, že nalézt správnou osobu s odpovídající kvalifikací vyžaduje velkou časovou investici. 6 % dotázaných tento úkol vidí jako téměř nemožný, pouze 2 % si myslí, že najít PR profesionála je velmi snadné.

Respondenti odpovídali také na otázku, jaký zvolí postup, potřebují-li podpořit krátkodobé PR a marketingové aktivity. Odpovědi celého vzorku respondentů ukazují, že 39 % dotázaných bude v takovém případě více pracovat, zatímco 32 % se obrátí na pomoc PR agentury. Pouze jeden z dvanácti dotázaných by se obrátil na pomoc freelancera. Z toho plyne, že PR agentury jsou nejvhodnějším zdrojem PR profesionálů a zároveň jsou schopny zajistit nárazové aktivity.

Téměř čtyři z deseti dotázaných (37 %) respondentů dospějí k užšímu výběru při hledání PR agentury tím, že požádají o radu své okolí. To zahrnuje doporučení kolegů, známých, novinářů nebo lokální PR asociace. Jeden ze sedmi dotázaných hledá informace o agentuře na webu, ale pouze jeden z padesáti využívá při výběru agentury sociální média.

„Není překvapením, že nejčastější odpovědí (96 %) týkající se nejdůležitějších kritérií při výběru agentury byla kreativita. Celkem 81 % dotázaných se shoduje na tom, že je zajímají reference a předchozí úspěchy agentury. Je zajímavé, že i osobní sympatie (73 %) jsou pro firmy důležitějším faktorem, než je cena. Společnosti tak více zajímá zajištění výsledků, než co nejnižší náklady,“ říká Patrik Schober, managing partner agentury Pram Consulting.

Autor: Strategie, Petr Novotný

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah