Jiří Suchánek: Nálepka firemní nadace často znamená stopku

„Možnost čeřit odvážnými programy stojaté vody českého neziskového sektoru vnímám jako výhodu firemních nadací oproti těm privátním,“ říká Jiří Suchánek.

„Možnost čeřit odvážnými programy stojaté vody českého neziskového sektoru vnímám jako výhodu firemních nadací oproti těm privátním,“ říká Jiří Suchánek. Zdroj: archiv Nadace OKD

Firemní nadace mají oproti privátním neziskovým organizacím v médiích mnohem horší pozici. Podle ředitele Nadace OKD Jiřího Suchánka přitom mohou být lidé různými benefičními koncerty přesyceni.

OKD se loni dařilo a Nadace OKD se letos chystá rozdělit 60 milionů korun. Na co půjdou?

Jednak to budou čtyři zavedené grantové programy, tedy Pro zdraví, Pro radost, Pro budoucnost a Pro Evropu. V rámci nich se na neziskové projekty rozdělí asi 50 milionů korun. Novinkou je program Sídliště žije, který se věnuje komunitní práci na českých sídlištích. Jeho cílem je úprava veřejných prostranství a jde přitom také o zapojení lidí, aby byli ochotni něco pro své okolí udělat. Zde na šest projektů rozdělíme asi pět milionů korun.

Čtěte také: Jan Hřebejk: Nejen v reklamě se dostavuje nostalgie


Vy se také dlouhodobě věnujete projektům pro handicapované…

Ano, těžiště práce pro handicapované bude i letos v sociální oblasti, kterou je jejich integrace do pracovního procesu. A jako takový bonus investuje Nadace OKD milion korun do zajištění bezbariérovosti čtyř českých letních festivalů. Nechceme vozíčkáře a zrakově nebo mentálně postižené posílat jen do práce, ale umožnit jim také jít za kulturou.

Projekt Sídliště žije provází reklamní spot. S kým jste na něm spolupracovali?

Spot byl poměrně nízkorozpočtový a vznikl ve spolupráci s karvinským sdružením Iniciativa Dokořán, které nám dobrovolnicky pomáhalo se zajištěním „rybího“ eventu, stejně tak Ogilvy & Mather. Režisérem byl Jan Švejkar a šlo o teaser. Jeho cílem bylo netradičním způsobem něco udělat nejen pro neziskové organizace, ale také pro veřejnost a v tomto případě třeba i pro sdružení vlastníků, pro které je neziskový sektor často zcela neznámý anebo příliš vzdálený.

V které oblasti trhu neziskových organizací se vaše nadace pohybuje?

Pokud se ptáte na jakousi naši identitu, pak jsme výrazně sociálně a komunitně zaměřená nadace. Jde tedy o investice do pro média poměrně nezajímavého sektoru, který představují handicapovaní nebo senioři, ale nevyhýbáme se ani otázkám životního prostředí nebo trochu netradičním projektům, jakým je třeba Program pro Evropu, kde podporujeme neziskovky, aby si sáhly na peníze z evropských fondů. Možnost vytvářet nové a odvážnější programy, které čeří stojaté vody českého neziskového sektoru, vnímám jako velkou výhodu firemních nadací oproti těm privátním. A to je jeden z našich hlavních úkolů - motivovat a inspirovat!

Patříte mezi výrazné hráče v celé ČR. Není nakonec nevýhoda, že za vámi stojí silný partner a peníze tedy vždy budou?

To je problém všech velkých firemních nadací, kdy příslušná korporace je už a priori zlá a tyto věci by měla dělat, ale nikdy jich nebude dělat dost. Takový je názor veřejnosti. Neziskové organizace jsou ale poměrně soudné a vždy čekají na grantové kolo, do kterého nám letos došlo 1413 žádostí, ze kterých kolem 300 podpoříme. To odpovídá nejen realitě, ale také kvalitě dodaných projektů, protože část dalších projektů byla velmi špatně připravená.

Jaká je komunikace vaší nadace s médii?

Jsme firemní nadace s nálepkou OKD, takže jde o dlouhodobou práci. V médiích, která jsou ochotná psát o podstatě věci, problém nemáme. Ale zejména v televizích nálepka firemní nadace často znamená velkou červenou stopku. Nejednou se stalo, že u titulku ředitel nadace nebylo uvedeno, o jakou nadaci se jedná. Privátní nadace mají v tomto mnohem lepší pozici. Jelikož to mají se sháněním finančních prostředků o poznání složitější, tak jim to přeji. Domnívám se ale, že lidé už mohou být různými benefičními koncerty přesyceni a obávám se, že jim to vše trochu splývá.

Jak vy jako zástupce korporátní nadace vnímáte efektivitu CSR kampaní velkých firem?

Pokud jde o OKD, tak budeme vždy řešit zásadní problém -že těžíme uhlí. Což logicky nikdy nebude veřejností vnímáno jako něco pozitivního. Přestože si naše firma podle mého názoru po sobě velmi důstojně uklízí a nenechává po sobě spoušť, určité stopy zahladit nelze. Jako nadace CSR kampaně vlastně ani neděláme a investujeme velmi zanedbatelné prostředky do reklamy a PR, řádově jde o milion korun za rok za celou nadaci. V průměru se o naší činnosti objeví za rok kolem 600 výstupů, a ty na sebe primárně stahují námi podporované projekty. Přitom se nejen my, ale celá naše mateřská společnost NWR oblasti udržitelného rozvoje odborně věnuje - nyní je před dokončením NWR Sustainability Report 2011 podle standardu Global Reporting Initiative. Je to i proto, že NWR je kotovaná na burze, a její činnost musí být maximálně transparentní.