Jiří Toman: S lepšími klienty jsou kvalitnější výsledky | E15.cz

Jiří Toman: S lepšími klienty jsou kvalitnější výsledky

Jiří Toman: Veřejné soutěže na poli grafického designu byly dlouhá léta prostorem čirého diletantství
Jiří Toman: Veřejné soutěže na poli grafického designu byly dlouhá léta prostorem čirého diletantství
• 
ZDROJ: Archiv autora

Pavel Pichl

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Grafické manuály a logotypy firem se i díky profesionalizaci manažerů a majitelů firem zlepšují. Úroveň corporate identity je vyšší a vyšší, říká majitel grafického studia Toman Design Jiří Toman.

Jste podepsán pod novou vizuální identitou Českého statistického úřadu. Je práce pro veřejnou instituci jiná než pro soukromníka, potažmo nadnárodní společnost?

Každá zakázka je trošku jiná a nejde prioritně o kontrast státní vesrus nestátní. V případě ČSÚ bylo specifik hned několik. Pokud bych je měl seřadit podle důležitosti, tak by žebříček vypadal asi následovně: 1. velikost a organizační struktura, 2. charakter a šíře služeb, které úřad poskytuje, 3. veřejná instituce, 4. proces založený na veřejné soutěži

V čem tedy byla práce pro Statistický úřad specifická?

Navážu na předchozí odpověď, abych mohl vysvětlit jednotlivé body. ČSÚ zaměstnává zhruba 1400 lidí, většinu na vědeckých postech. Je rozdělen na 14 krajských pracovišť, má celkem 50 odborů a ještě více oddělení. Vydává ročně několik tisíc publikací, násobně více tiskových zpráv, sdělení a podobně. To vše se muselo promítnout do řešení většiny aplikací nového CI a na počátku práce bylo nutné najít model, který bude těmto limitům vyhovovat. Charakter veřejné instituce určuje do značné míry procesy rozhodování, které jsou přece jen svázanější než u soukromé společnosti, podobné je to ve finančních otázkách.

Co všechno bylo součástí tendru? Jak vůbec probíhal?

Tendr byl vypsán jako dvoukolový na logotyp a CI s tím, že první kolo bylo přísně anonymní. Z něj vzešlo pět finalistů, které porota vyzvala k některým dopracováním pro druhé kolo. Společných bylo sedm bodů a na závěr komise poukázala individuálně na některé aspekty a problémy, které měly být dořešeny. U nás se to týkalo zejména obavy z čitelnosti v malých velikostech a provázání značky na systém CI. Opravdu tvrdě jsme zapracovali a nabídli komplexní řešení daleko nad rámec těchto doporučení. Díky tomu jsme myslím nakonec zvítězili.

Demografická konference Autor: Toman Design

Co všechno je součástí nové corporate identity? Kde všude se s novým vizuálem bude pracovat?

Manuál má 90 stran, 13 kapitol, 50 základních aplikací (+ desítky odvozených dodaných v elektronické podobě), zhruba 250 šablon různých dokumentů… Úřad počítá s jeho aplikací na všech svých výstupech a manuál bude mít statut interní závazné směrnice. Myslím že k implementaci přistoupili v ČSÚ s velkou důsledností. Je tak naděje, že komunikace bude konzistentní a vynaložené prostředky i práce se zúročí.

Jak hodnotíte úroveň českého grafického designu?

Obecně se úroveň myslím zlepšuje. Ten proces může postupovat pouze ruku v ruce s úrovní nejen designérů, ale i kultivovaných klientů, a těch myslím přibývá. Z věcí, které se mi líbí, je to například nová podoba týdeníku Euro, vizuál televize Prima Cool, už o něco straší, ale pěknou identitu má také Filharmonie Brno.

Můžete zmínit hlavní důvody, proč by firmy měly investovat do nové CI?

Pro firmu je její identita jakýmsi oděvem, ten by měl korespondovat s „osobností“ firmy, projektu, produktu. Bez vize a myšlenky nelze podle mého názoru nic dlouhodobě budovat. Na druhou stranu znám i velice úspěšné projekty dlouho fungující se špatným designem, vize tam totiž spočívá prioritně v něčem jiném. Podotýkám ale, že se jedná spíše o výjimky.

Jakým způsobem nejčastěji získávají grafická studia zakázky na CI? Přes tendry nebo napřímo?

V zásadě jsou tyto dvě cesty. U obojího hrají hlavní roli reference stávajících zákazníků a předchozí práce. Veřejné soutěže na poli grafického designu byly dlouhá léta, a nezřídka jsou dodnes, prostorem buď čirého diletantství, nebo naopak vychytralosti zadavatelů. Obojí přináší špatný výsledek, obojí ale zároveň devalvuje práci grafiků. Situace se poslední dobou snad trošku zlepšuje. V tomto směru se angažuje zejména Unie grafického designu. Pokud jde o skicovné, jsem přesvědčen, že u soutěží, kde jsou vyzvaní konkrétní účastníci, by mělo být skicovné samozřejmostí. Je signálem solidnosti zadavatele, na druhou stranu účastník dostane možnost věnovat se přípravě více a je také zavázán podat lepší výkon.

Autor: Pavel Pichl

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah