Lukáš Zicha: Velké zadavatele nahradily menší firmy | E15.cz

Lukáš Zicha: Velké zadavatele nahradily menší firmy

Většina distributorů si nastavuje kontrolní mechanismy podle svých kritérií
Většina distributorů si nastavuje kontrolní mechanismy podle svých kritérií
• 

Karel Troška

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Nestěžují si. Zadavatelé reklamy sice plošně výdaje v letošním roce omezili, ale ve firmě na distribuci letáků zaznamenaly až třetinový nárůst. Jasně přitom vede neadresná distribuce, říká jednatel společnosti Rozlet servis Lukáš Zicha.

Máme konec roku, jistě čas na bilancování. Jaký byl letošní rok z pohledu distribuce letáků? A v porovnání s předchozími lety? Podle ADMAZ zas moc velké výkyvy nejsou, ale jak se to projevuje třeba na struktuře klientů? Větší omezují kampaně, přichází třeba menší hráči…

Díky referencím máme každoročně nárůst objemu zakázek o více než 30 %, a to především z řad malých a středních firem. Ten letošní nebyl výjimkou. Zákazníci si uvědomují, že omezování výdajů na reklamu by bylo kontraproduktivní. Velcí zadavatelé distribuční plány nerozšiřují, dostačuje jim nynější zásah. Výkyvy jsou každoročně pouze v letních měsících.

Změnilo se nějak i samotné zadávání zakázek? Je větší zájem o adresnou nebo neadresnou distribuci? Případně jiné typy služeb?

Jednoznačně vede neadresná distribuce, a to díky ceně a naší kvalitě doručování. U neadresné distribuce je možno oslovit domácnost již za 0,27 koruny (včetně tisku), zatímco u adresné pošty je minimální cena 4 koruny. Proto se klientům vyplácí globální oslovení potenciálních zákazníků. V tomto roce jsme zaznamenali nárůst alternativní distribuce, tj. zavěšování na kliky nebo na schránky.

Pravidelně se na trhu neadresné distribuce mluví o potřebě kontrol. Na trhu je několik nezávislých kontrolních agentur. Je vůbec zájem klientů o další nákladovou položku v podobě kontroly nebo to absorbuje samotný realizátor rozesílky? Jaký je váš názor na kontroly?

Rozvoj těchto firem jsme zaznamenali. Jejich nárůst je pochopitelný, a to z důvodu zisku. Kontrola je při zahájení spolupráce potřebná k navození důvěry. V rámci každé distribuční vlny však zákazníkům garantujeme kontroly vlastní, které jsou zdarma. Zákazníci si uvědomují zvýšení nákladů a situace se vrací do původního stavu, tj. že zadavatel spoléhá na naši kontrolu nebo má vyškolen vlastní personál, který se účastní společných kontrol. To pro nás není žádný problém. Naopak jsme rádi, že na vlastní oči vidí dobře odvedenou distribuci.

Právě u nezávislých kontrol se coby zadavatel dostanu k číslům úspěšnosti samotné rozesílky. To je ale „jen“ procentní vyjádření, kolik letáků je redistribuováno do schránek. Jak je to ale se samotnou odezvou na letákovou kampaň? Měříte si to? A podle jakých kritérií?

Měřit odezvu letákové kampaně můžeme jen na žádost klienta. Měření odezvy vyžaduje kolem 15 % zadavatelů, ostatní klienti si úspěšnost kampaní chrání. Průměrná reakce na distribuovaný leták je 35 %. Nejpřesnější měření je leták s kupónem na slevu, mezi další patří sdělení PSČ při nákupu.

Silní hráči na poli direct marketingu nabízí v rámci svých služeb kompletní zajištění. Od výroby letáku až po tisk a rozesílku. Jakou roli při výběrovém řízení hraje tento fakt?

Určitě významnou. Umí-li společnost grafiku, tisk, skladování, vlastní přepravu a adresnou i neadresnou distribuci vlastní sítí distributorů, znamená to pro zadavatele zjednodušení komunikace s dodavateli, bezchybnou časovou harmonizaci celé kampaně a v neposlední řadě bezkonkurenční cenu díky absenci subdodavatelů. To je know-how naší společnosti.

CV Lukáš Zicha

Narozen v Praze roku 1983, vystudoval tělesnou výchovu a sport a řízení lidských zdrojů. Odborné kvalifikace-osvědčení: kompetence, mediáto. Celou svou profesní kariéru se věnuje neadresné distribuci tiskovin. Využil znalostí práce distributora letáků a v roce 2005 založil vlastní agenturu Rozlet servis, která se v roce 2010 změnila v s. r. o. Společnost Rozlet servis s. r. o. si v posledních letech upevnila pozici na trhu distribuce letáků a díky originálnímu způsobu odměňování zaměstnanců, přísným kontrolám, zkušenostem a loajalitě zákazníků platí za synonymum kvalitní distribuce.

Autor: Karel Troška

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah