Martin Mravec: Ceny výzkumů nemohou klesat donekonečna | E15.cz

Martin Mravec: Ceny výzkumů nemohou klesat donekonečna

Český a slovenský trh se liší jen velikostí, říká Martin Mravec, ředitel GfK.
Český a slovenský trh se liší jen velikostí, říká Martin Mravec, ředitel GfK.
• 
ZDROJ: GFK

Miroslav Honsů

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Usilujeme o renesanci značky a chceme být nejlepším hráčem na trhu, říká sebevědomě nový ředitel GfK Czech a GfK Slovakia Martin Mravec. Na spíše stagnujícím trhu by chtěl dosáhnout dvouciferného růstu.

Od ledna řídíte jak českou, tak slovenskou pobočku GfK. Proč k tomu došlo?

GfK uvedlo novou globální strategii své značky, v rámci níž jde mimo jiné cestou vytváření subregionů. A Česko a Slovensko jsou země, jejichž spojení do takového subregionu má logiku. Pochopitelně se spojuje jen management, firmy v obou zemích zůstávají samostatné. Region střední a východní Evropy se rozrostl o arabský svět a celou Afriku - říkáme tomu CEE/META - a Vídeň má dnes ve své kompetenci řízení téměř stovky zemí. A to je možné jen díky modelu, který se spojováním některých zemí počítá.

V čem jsou si oba trhy výzkumných agentur podobné a v čem se liší?

Měl jsem velmi dobré informace o českém trhu, českém GfK a všech souvislostech dlouho dopředu. Český trh je objemově pět až šestkrát větší než slovenský, ale to je asi také jediný rozdíl. Konkurence má v obou zemích stejný charakter - i na Slovensku je trh obsazený všemi velkými hráči, které doplňují menší, střední a butikové agentury.

Mluvil jste o konkurenci, ale co zadavatelé? Je nějaký rozdíl v přístupu k výzkumům u zadavatelů v Čechách a na Slovensku?

Zatím jsem žádný rozdíl neviděl a myslím si, že očekávání a nálada firem, ať už v sektoru služeb, nebo v sektoru zboží, jsou velmi podobné. Registrujeme ale vyšší poptávku po řešeních, která sledují operativu klienta. Jsou to projekty cílené na zjištění stavu prodeje a zákaznické zkušenosti. Významná ale zůstává segmentace a „brand & com “ a paralelně roste i zájem o studie typu „satisfaction & loyalty“ zjišťující, jakou hodnotu pro firmu vlastně stávající klient má dnes a zítra.

Jaká je vaše cenová politika? Hodně se mluví o cenové válce mezi agenturami…

Cenová válka probíhá na každém trhu, ale cena nemůže klesat donekonečna. Já osobně to nepodporuji a jdu cestou vhodné ceny za vhodné řešení nebo za studie, které přinesou nějaké benefity. Momentálně se cena na českém trhu pohybuje velmi na hraně a možná u některých agentur i pod hranou, která umožňuje realizovat kvalitní výzkum. GfK bude vždycky společností, která bude v prvé řadě sledovat kvalitu řešení a relevantnost dat, aby klient dostal to, za co zaplatil. K datům pochopitelně vždy dáváme přidanou hodnotu, takže je zřejmé, co je bílé a co černé, a klient ví, co má dělat, kam se má posunout.

Hodně se diskutuje o kvalitě výzkumů. Jaké kontrolní mechanismy a nástroje jako členové SIMAR používáte?

GfK je jak na Slovensku, tak v Čechách členem místní asociace výzkumných agentur. V prvé řadě máme svá lokální specifika kontrol, které používáme in-house. Jsou to dvoustupňové kontroly zaměřené na verifikaci odpovědí respondentů a dále přímé a nepřímé kontroly tazatelů. Máme také vlastní softwary, které nám vyhodnocují podezřelá data. Už tento náš vnitřní proces kontroly je na velmi vysoké úrovni, která má světový standard. Kromě toho jsme členem asociace (v Česku je to právě SIMAR), která respektuje určitý systém kontroly, a my se ho tím pádem samozřejmě účastníme. A je jedno, jestli asociace kontroluje nás, anebo my sami napříč kontrolujeme agentury, které v asociaci působí. To by mělo dát každému klientovi záruku, že data od GfK jsou vždy v pořádku.

Jakou pozici by chtělo GfK pod vaším vedením na českém trhu obsadit?

Na přelomu roku jsem vyhlásil, že budu velmi rád, pokud bude GfK růst dvouciferným tempem. To je náš cíl. Jak toho dosáhnout na trhu, který spíše stagnuje? Máme vlastní nástroje, které by nám měly pomoci. V prvé řadě jsme pohnuli se strategií produktu GfK, tedy s tím, s čím chodíme ke klientům, a máme ucelenou produktovou strategii, která může klienta jen příjemně překvapit a potěšit. Tato strategie se pochopitelně opírá o rozsáhlou analýzu trhu ať už v Čechách, nebo na Slovensku, zohledňuje nejmodernější přístupy ve výzkumu v celosvětovém měřítku a pochopitelně zohledňuje různé potřeby a očekávání, které klienti v letošním roce anebo do budoucna mají. Druhou věcí, která by nám měla pomoci, je nově vybudovaný klientský tým. V něm jsme propojili stávající pracovníky GfK s novými experty specificky zaměřenými na konkrétní oblasti trhu. Spojením těchto dvou nástrojů chceme dosáhnout renesance značky GfK a máme ambici být nejlepším hráčem na trhu.

Autor: Miroslav Honsů

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah