Médea Research: Česká pošta působí důvěryhodně | E15.cz

Médea Research: Česká pošta působí důvěryhodně

Česká pošta
Česká pošta
• 
ZDROJ: profimedia.cz

red

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Agentura Médea Research zveřejnila výsledky výzkumu pro společnost Media Master, která zajišťuje prodej reklamního prostoru na pobočkách České pošty. Z výzkumu vyplývá, že Česká pošta je důvěryhodným a pozitivně vnímaným médiem a účinek jejích reklamních kanálů se drží v nadprůměrných hodnotách. Ze zkoumaných reklamních formátů dopadly v oblasti spontánní a podpořené znalosti nejlépe letáky, reklamní vitríny a plakáty.

Výzkum byl proveden v první polovině června 2012 a zabýval se otázkami, zda je Česká pošta účinným a důvěryhodným médiem, kdo jsou návštěvníci České pošty a jaké je jejich spotřební chování. Z výzkumu vyplynulo, že Česká pošta umožňuje masový zásah ve všech sociodemografických skupinách, navíc 75 % dotázaných informacím, které se zde dozví, věří. „Pro zadavatele reklamy je určitě zajímavou zprávou, že většina klientů České pošty spojí návštěvu pobočky s nákupem. Navíc celých 85 % měsíčních návštěvníků České pošty si reklamu na pobočkách vybavuje,“ říká Jan Matějka z Médea Research.

V rámci výzkumu se 39 % respondentů vyjádřilo, že Česká pošta je pro firmy exkluzivním místem pro uveřejnění reklamního sdělení. „Reklamu na poště vnímají návštěvníci pozitivně, protože jim zpestřuje čekání a neobtěžuje je. Zároveň se jí však nedá vyhnout,“ uzavírá Matějka.

Většina populace navštěvuje pobočky české pošty soukromě:

Česká pošta graf 1 Autor:

78% návštěvníků pošty, kteří si vyřizují soukromé záležitosti, se vrací jednou měsíčně nebo častěji:

Česká pošta graf 2 Autor:

Většina klientů ČP spojí návštěvu pošty s nákupem:

Česká pošta graf 3 Autor:

Sběr dat probíhal formou telefonického dotazování se zápisem odpovědí do PC (Computer Assisted Telephone Interview – CATI) v období 11. – 15. 6. 2012. Výzkumu se účastnilo 564 respondentů, vzorek byl vybrán kombinací náhodného a kvótního výběru a byl převážen tak, aby byl reprezentativní na populaci ČR z hlediska pohlaví, věkových skupin (18+), vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.

Autor: red

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah