Paragrafy v praxi: Kdo jsou ti úředníci

Tvrdíte, že vaše mrkev je zdravá? Pozor na úřad!

Tvrdíte, že vaše mrkev je zdravá? Pozor na úřad! Zdroj: Repro Strategie

Často zde zmiňuji neurčité úředníky, kteří kontrolují vaši reklamu. Avšak i úředníci jsou lidé, jsou různí ve svém přístupu a názorech a je tedy dobré vědět, které úřady mají nad reklamou pravomoc a zda jsou spíše benevolentní či není radno je pokoušet.

Nejdůležitějším mediálním úřadem je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, tzv. velká rada, která kontroluje v zásadě veškerou reklamu v rozhlase, televizi a na internetových televizích. Aktivita této rady v oblasti kontroly reklamy procházela v minulosti obdobím značné pasivity, kdy prakticky žádný dozor neexistoval, poté obdobím horečné aktivity, kdy se k soudu plynule přesouvala skoro každá reklama, a nyní konečně, zdá se, rada našla jistý harmonický přístup, kdy skutečně vážné prohřešky nezůstávají nepovšimnuty, ale jinak je reklamě ponechána svoboda.

Státní ústav pro kontrolu léčiv kontroluje reklamu léků šířenou mimo rozhlas a televizi. Přes různé stížnosti lze stále říci, že postupuje skoro jako ideální rodič, totiž důsledně, leč velkoryse: neponechá žádné překročení zákona bez sankce, ale tyto sankce nejsou nijak dramatické a likvidační.

Ministerstvo zdravotnictví nově vykonává dozor nad reklamou na zdravotní služby, i když v této oblasti zatím neexistuje žádná regulace, která by skutečně omezovala komunikační praxi poskytovatelů. I to je důvod, proč dosud nejsou známy žádné výsledky činnosti ministerstva na tomto poli.

Slušně a férově

Porušíte-li nějaké pravidlo v reklamě na přípravky na ochranu rostlin, dopadne na vás železná pěst Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Dle webu ÚKZÚZ se tak zatím nicméně nestalo a žádnou zmínku o použití jeho reklamní pravomoci není možné nalézt.

ÚZKZÚZ zatím do reklamy na přípravky na ochranu rostlin nezasáhl.ÚZKZÚZ zatím do reklamy na přípravky na ochranu rostlin nezasáhl. | archiv

To Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, který sleduje reklamu na veterinární léčivé přípravky, se již do oblasti reklamy pustil a vydal i vlastní pokyn, kterým se stanoví bližší pravidla pro posuzování reklamy na veterinární léčivé přípravky, a další dva pokyny mimo jiné doporučují postup zadavatelům při zadávání reklamy do odborných časopisů. O nějaké sankci či řešeném problému nemá web tohoto ústavu zmínku, nicméně to může být dáno i tím, že komunita výrobců veterinárních léků soutěží a inzeruje slušně a férově.

Obtížnou a rozsáhlou agendu zdravotních tvrzení u potravin má na svých bedrech Státní zemědělská a potravinářská inspekce. O výsledcích není nic známo.

Hrůza z pokuty

Šíření nevyžádané elektronické reklamy střeží Úřad pro ochranu osobních údajů, který jednak v praxi relativně funguje (na webu provozuje mimo jiné možnost okamžitého ohlášení spamu), jednak disponuje pokutou až deset milionů korun, takže budí nepochybný respekt.

Celní úřady by zase měly nově kontrolovat reklamu na nepovolené loterie, avšak o jejich činnosti také není dosud nic známo. Regulace marketingových akcí by nicméně měla být konečně zrušena s přijetím nového zákona o hazardních hrách.

Nenašli jste svého úředníka? Pak je jím krajský živnostenský úřad (v Praze magistrát), jehož pravomoc nastupuje ve všech ostatních případech.

Filip WinterFilip Winter | Repro Strategie (Martin Pinkas)Filip Winter, advokát se specializací na marketingovou komunikaci