Paragrafy v praxi: Spotřebitelské restrikce všeho druhu

Od 1. prosince 2016 se rozšiřují reklamní restrikce.

Od 1. prosince 2016 se rozšiřují reklamní restrikce. Zdroj: Repro Strategie (Profimedia)

Na spotřebitelské úvěry se již dříve vztahovaly značné reklamní restrikce – zejména povinnost uvádět v reklamě dosti promyšlený reprezentativní příklad úvěru včetně kouzelné položky „celkem zaplatíte“. Ke konci roku 2016 přicházejí nová omezení všeho druhu.

Od 1. prosince tohoto roku se rozšiřují reklamní restrikce, mimo jiné i na malé úvěry, a zejména na úvěry na bydlení, především na hypotéky. I pro tyto druhy úvěrů tak bude nyní platit, že v každé reklamě úvěru, jejíž součástí je jakýkoliv číselný údaj o jeho nákladech, musí být uvedeno vše co dosud, a navíc u úvěru na bydlení musí být uveden poskytovatel či zprostředkovatel a případný požadavek na zástavu.

Nově platí, že v případě, že je nabízen spotřebitelský úvěr v cizí měně, musí být v reklamě upozornění, že změna směnného kurzu může ovlivnit výši splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem.

Zákon nezůstává jen u konkrétního požadavku na formální reprezentativní příklad, ale vytyčuje obecné požadavky, známé již například z oblasti investování. Takové obecné požadavky vypadají v praxi často bezzubě, dokud je ovšem nějaký úřad nezačne nelítostně a úspěšně vymáhat.

Proto je dobré ani v rovině obecné nezapomenout, že zákon nařizuje, že poskytovatel a zprostředkovatel při komunikaci se spotřebitelem včetně propagačního sdělení nesmějí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace.

Musejí také zajistit, aby obsah komunikace byl podán jasným, výstižným a zřetelným způsobem a aby byl dostačující a přesný a nezastíral, nezlehčoval nebo nezamlčoval důležité skutečnosti, informace nebo upozornění, zejména nepoužíval formulace, které mohou u spotřebitele vyvolávat klamné očekávání týkající se dostupnosti spotřebitelského úvěru a výše jeho nákladů.

Konec nezávislosti

Nedosti na tom, i do hypoték a jiných úvěrů na bydlení přichází tzv. zákaz pobídek. Poskytovatel a zprostředkovatel nesmějí v souvislosti se svou činností přijmout, nabídnout nebo poskytnout platbu, odměnu nebo jinou peněžitou nebo nepeněžitou výhodu, která může vést k porušení jejich povinností.

A nyní můžeme společně hledat odpověď na otázku, zda soutěž o nový byt, určená pro ty, kdo si sjednají hypotéku, je, anebo již není nepřiměřenou zakázanou pobídkou – to bude jistě ještě předmětem „usazování názorů“ po několik roků.

Konečně nový zákon zavádí dosti pochopitelnou regulaci pojmu „nezávislý“.

Stanoví, že použít pojem nezávislý, jeho odvozeniny, významová synonyma nebo překlady do jiného jazyka je při poskytování či zprostředkování spotřebitelského úvěru oprávněn pouze poskytovatel nebo zprostředkovatel, kteří zvažují produkty spotřebitelského úvěru od většiny poskytovatelů na trhu a kteří zajistí, aby struktura odměňování jejich pracovníků a zprostředkovatelů a jejich pracovníků nebyla na újmu jejich schopnosti jednat v nejlepším zájmu spotřebitele, zejména aby nebyla závislá na prodejních cílech.

Rozumím-li tomu správně, nezávislý pracovník či zprostředkovatel nesmí být placen „od úvěru“ – pak se tedy se slovem „nezávislý“ asi již nikdy nesetkáme.

A ještě zajímavost: při zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy nelze pro přístup ke službám použít telefonní číslo s vyšší než běžnou cenou.

Na dodržování zákona bude dohlížet Česká národní banka, která má připravené pokuty – od pěti do dvaceti milionů korun.