Paragrafy v praxi: Rána pro elektronické cigarety | E15.cz

Paragrafy v praxi: Rána pro elektronické cigarety

Paragrafy v praxi: Rána pro elektronické cigarety
V září 2016 nabyla účinnosti novela zákona o potravinách a v jejím rámci novely tří zákonů, které razantním způsobem omezí možnosti propagace elektronických cigaret.
• 
ZDROJ: Repro Strategie (Profimedia)

Filip Winter, advokát se specializací na marketingovou komunikaci, pro Strategii

Prodejci elektronických cigaret se mohli několik let radovat z faktu, že jejich reklama nebyla nijak omezena, zatímco cigarety tabákové mohly být propagovány jen ve velmi omezené míře. Nakonec ale i na ně došlo.

Sedmého září tohoto roku nabyla účinnosti novela zákona o potravinách a v jejím rámci novely tří zákonů, které razantním způsobem omezí možnosti propagace elektronických cigaret. Zákon o regulaci reklamy, zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání byly doplněny novými ustanoveními, v zásadě úplně zakazujícími reklamu elektronických cigaret. Z důvodů, které mi nejsou pochopitelné, nebude reklama elektronických cigaret omezena „jen stejně“ jako ta na cigarety tabákové, ale daleko více.

Pro on-line a vše tištěné včetně venkovní reklamy zákon o regulaci reklamy nově zakazuje reklamu, jejímž cílem nebo přímým nebo nepřímým účinkem je propagace elektronických cigaret a náhradních náplní do nich šířenou prostřednictvím internetu nebo v periodickém tisku, neperiodických publikacích, na letácích, plakátech nebo jiných tiskovinách s výjimkou publikací, které jsou určeny výlučně profesionálům v obchodě s elektronickými cigaretami a náhradními náplněmi do nich, a publikací, které jsou tištěny a zveřejněny ve třetích zemích, pokud tyto publikace nejsou primárně určeny pro vnitřní trh Evropské unie.

Paragrafy v praxi: Losování se vrací

Povšimněte si, že zatímco tabák disponuje rozsáhlou možností propagace v místě prodeje, elektronické cigarety takovou výjimku ztratily.

Na cigárko do kina

Pro rozhlas a televizi stanoví mediální zákon, že jejich provozovatelé nesmějí zařazovat do vysílání obchodní sdělení týkající se cigaret nebo jiných tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich a že rozhlasové nebo televizní programy a pořady nesmějí být sponzorovány osobami, jejichž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej cigaret nebo jiných tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních náplní do nich. Pro internetové televize všeho druhu je zákaz totožný, byť umístěný v jiném zákoně.

Je zjevné, že od září 2016 je zakázána prakticky jakákoliv propagace elektronických cigaret – až na drobné výjimky uvedené dále. Vše, co je jakkoliv potištěné, šířené na internetu anebo vysílané v rozhlase či v televizi prostě spadá pod výše uvedené zákazy.

Paragrafy v praxi: Nečekané zákazy

Z důvodů, které mi nejsou pochopitelné, ale reklama v některých komunikačních médiích zakázána nebyla – kromě reklamy pro profesionály popsané výše jde o kina a nejspíše i audiovizuální obrazovky (nebudeme-li ovšem obrazovky považovat za tiskoviny a nebudou-li součástí on-line sítě).

Opatrnost je na místě

Kina a případně obrazovky tak zůstávají patrně jediným komunikačním médiem, kde žádný výslovný zákaz reklamy elektronických cigaret neplatí. Musím zde ovšem připomenut, že u tabákových cigaret soudy v minulosti hleděly vykládat zákon co nejširším způsobem tak, aby na tabákovou reklamu vždy dopadal, a to s odůvodněním, že zákon má prostě bojovat proti kouření – výjimky či mezery v zákoně je tedy třeba chápat velmi opatrně.

Pro samotný obsah reklamy šířené v povolených médiích zákon žádná striktní omezení ani žádné povinné součásti (jako je povinné varování u tabáku) neobsahuje. Platí zde tedy jen obecná omezení: reklama například nesmí podporovat chování poškozující zdraví nebo ohrožující bezpečnost osob nebo majetku, jakož i jednání poškozující zájmy na ochranu životního prostředí, anebo nesmí být nekalou obchodní praktikou.

Autor: Filip Winter, advokát se specializací na marketingovou komunikaci, pro Strategii
 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!

Články odjinud