Pracovní místo je produkt a potřebuje marketing | E15.cz

Pracovní místo je produkt a potřebuje marketing

Pohovor s uchazeči vedou v amsterdamské pobočce Googlu v karavanu
Pohovor s uchazeči vedou v amsterdamské pobočce Googlu v karavanu
• 
ZDROJ: Repro Strategie

Strategie, Ludmila Hamplová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Jste flexibilní a proaktivní? Nabízíme vám zázemí nadnárodní společnosti, možnost profesního růstu a nadstandardní balíček benefitů. Bez podobných klišé se neobejde většina pracovních inzerátů – jenže takhle firmy správné lidi nenajdou.

Volných pracovních pozic je mnoho, ale zájemců o ně ubývá a najít kvalitního zaměstnance je skoro jako hledat pomyslnou jehlu v kupce sena. Řešení ale existuje, a to v podobě marketingu pracovních míst.

„Společnosti včetně personálních agentur často píší inzeráty pro všechny cílové skupiny stejně – stejná struktura, stejný styl, stejné informace. Stále více firem hledajících své zaměstnance ale cítí, že musí být vidět a musí dokázat vyniknout v záplavě velmi podobných pracovních inzerátů,“ vysvětluje Anna Knotková ze společnosti LMC, která firmám i institucím nabízí workshopy, kde se naučí, jak správně a kreativně oslovovat zájemce o zaměstnání, čím se inspirovat i jak je zaujmout.

Zaměstnavatelé se podle Knotkové dostali do pozice, kdy musejí o kvalitní zaměstnance doslova soutěžit, a tak hledají cesty, jak je co možná nejefektivněji oslovit. „HR si musejí uvědomit, že jsou v roli prodejce a že produkt, který prodávají, je volné pracovní místo a marketingem je právě inzerát,“ dodává. Aby to fungovalo, je třeba si osvojit základy copywritingu.

Jsme milí a vtipní

Jenže jak psát inzeráty tak, aby budoucí pracovníky zaujaly a zároveň byly přijatelné pro firmu samotnou? Odpověď je zdánlivě banální: naučte se být zajímaví a zároveň jiní než ostatní. „V poslední době jsme změnili formu komunikace v inzerátech. Snažíme se o zajímavější, uvolněnější a lidštější tón a zároveň o jasnou, stručnou a výstižnou formulaci toho, co od uchazečů přesně očekáváme,“ popisuje zkušenosti s odlišným stylem psaní pracovních inzerátů Milada Skalická, HR manažerka společnosti Kofola ČR. Konkrétně to znamenalo začít inzeráty „šít na míru“ jednotlivým pozicím a současně je sladit s celkovou komunikací společnosti.

„Každá poptávka je originál, stejně jako každý uchazeč, který se má stát naším kolegou,“ dodává Skalická s tím, že na nové inzeráty mají od uchazečů pozitivní zpětnou vazbu. „S tímto novým přístupem se nám lépe ,náboruje‘. Typově přitahujeme více lidí s odpovídajícím osobnostním i dovednostním profilem, který potřebujeme. Ve větší míře se nám začínají ozývat i opravdu zajímaví kandidáti,“ pochvaluje si změnu.

Individualizované inzeráty obsahují více konkrétních informací o firmě i o nabízené pozici místo obecných nicneříkajících frází. Jazyk inzerátu také více odpovídá běžné mezilidské komunikaci a je méně formální. Může vypadat třeba jako přímé oslovení ze strany nadřízeného směrem k budoucímu členovi týmu. Užitečné je do inzerátu promítnout firemní kulturu, a tak zvýšit pravděpodobnost, že se na inzerát přihlásí ten, kdo s ní souzní.

Každý uchazeč o zaměstnání je originál. Autor: archiv

„Kandidát se musí umět s inzerovanou pozicí ztotožnit,“ upozorňuje Knotková. Lepší než univerzální požadavek SŠ/VŠ je třeba konkrétnější vzdělání ekonomického směru. Či v případě pracovní náplně asistentky odlehčeně sdělit, že bude cennou součástí týmu, zatímco jeho členové si umějí ke kopírce dojít sami, a tak nepotřebují „pouhou“ sekretářku.

Bonus pro rodinu

Cílem dobrého inzerátu je získat zdánlivě méně zájemců, avšak takových, kteří lépe odpovídají představám firmy, než velké množství „nepoužitelných“ uchazečů. Výběrové řízení s mnoha nevhodnými uchazeči je zdlouhavější a náročnější na organizaci, a tak nová forma psaní inzerátů znamená zjednodušení práce pro HR oddělení a současně úsporu nákladů. Současně je tak možné předejít nepříjemné situaci, kdy se sice podaří najít kandidáta, který přesně odpovídá obsahu inzerátu, ale nezapadá do firmy.

„Úspěšné jsou takové inzeráty, které dokážou vystihnout firemní kulturu a hodnoty společnosti tak, aby byl uchazeč připraven na to, co ho čeká po nástupu, jací lidé ve firmě mohou pracovat, jak fungují a podobně,“ připomíná Knotková. Užitečné je také před konečným „vypuštěním“ inzerátu do světa nechat si jej zkontrolovat od někoho, kdo na obdobné pozici pracuje. Ne vždy mají manažeři přesnou představu o náplni práce svých podřízených, a tak může snadno dojít k nedorozumění.

Změnu zájmu o nabízené pozice zažívá nyní společnost T-Mobile. „V poslední době se zaměřujeme i na naši kulturu a rovněž možnosti, které jako firma nabízíme. Více popisujeme prostředí, ve kterém pracujeme, jdeme více do detailu. Také se více zaměřujeme na vzájemná očekávání,“ přibližuje Štěpán Marzini, ředitel řízení lidských zdrojů společnosti. „Uchazeči se hodně zajímají o pracovní prostředí, nechybí dotazy na work-life balance,“ doplňuje.

Pokud firma sdělí tyto informace už v textu inzerátů, zvyšuje tak svoji atraktivitu mezi ostatními pracovními nabídkami. Přibývá totiž pracovníků, kteří při volbě práce zvažují, jak svou profesi co nejlépe sladit s osobním a rodinným životem, a tak cíleně vyhledávají právě tyto informace.

Autor: Strategie, Ludmila Hamplová

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah