První krok českého konopí | E15.cz

První krok českého konopí

První krok českého konopí
Konopí a byznys
• 

Ondřej Nekovář

Psychotropika mohou od prvního dubna letošního roku figurovat na jednom nákupním seznamu společně s vitaminem C. O žádný apríl však v tomto případě nejde.

S právním rámcem, do kterého se marihuana a její částečná pozitivní legalizace dostala, se bohužel pojí i kámen úrazu a tím je její zařazení Státním ústavem pro kontrolu léčiv do skupiny podpůrných a doplňkových léčiv, následkem čehož bude úhrada zcela na straně pacienta bez spoluúčasti zdravotní pojišťovny, přestože o změně a alespoň částečné úhradě by se mělo ještě jednat. Dle dostupných informací by v některých případech mohla být částka za měsíční ulehčení situace pacientů v řádech tisíců korun, čímž se dostáváme zcela mimo úroveň obecné dostupnosti. Zákonodárný sbor se opět zhostil problematiky, bohužel bez kýženého výsledku splnění předpokladů v mezích zákona a obecné dostupnosti pro všechny sociální skupiny.

Prozatím pouze dovoz

Novela určuje kritéria a podmínky využití lékařského konopí. Cílovou skupinou jsou pacienti trpící onkologickými problémy, Parkinsonovou chorobou, roztroušenou sklerózou, lupénkou či atopickými ekzémy. Recept, proti kterému bude konopný výrobek vydán musí být vždy elektronický, zákon též stanoví, které osoby jsou oprávněny výrobky vydat a vymezuje i právo těchto osob zpracovávat osobní údaje pacienta a poskytovatele zdravotních služeb, který recept předepsal, k vydání potvrzení o převzetí. Tím by se mělo dosáhnout vyšší míry kontroly a předcházet tak možného zneužití.

Cenová hladina konopných výrobků zatím nebyla stanovena, ale jejich regulaci v mezích zákona má na starosti ministerstvo zdravotnictví a případně pověřený Státní ústav pro kontrolu léčiv. V případě, kdy nedojde k dohodě mezi ministerstvem a zdravotními pojišťovnami o alespoň částečné úhradě, je tato jeho funkce vítána. Nicméně, ministerstvo nechce zatím do této ceny zasahovat a ponechá určení na společnostech, které budou výrobky prodávat. Vzhledem k tomu, že tuzemská produkce bude možna až od příštího roku, je zatím český prodejce odkázán pouze na tu zahraniční, potvrzeno je jen Nizozemsko, což se odrazí i na ceně. Nutnost udělení licence pro dovoz je též důvodem, že výrobky lze na trhu očekávat až v průběhu června.

Tuzemské pěstování konopí k lékařským účelům bude podléhat přísným podmínkám. Bohužel prováděcí vyhlášku ministerstvo teprve vydá a nyní nejsou dostupné relevantní informace. Předpokládá se volný přístup pěstitelů do dvoukolového výběrového řízení, na jehož základě subject obdrží licenci od Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Licence se snad začnou vydávat do jednoho roku a jejich platnost bude maximálně pět let.

Za zamyšlení stojí i možnost využití zabaveného konopí z trestné činnosti spojené s výrobou a distribucí drog, které by pak mohlo být paradoxně ku prospěchu společnosti.

Můžeme říci, že přes jednu vyslyšenou prosbu se mnoho dalších objevilo. Je nutno zajisté ocenit iniciativu směřující k pomoci pacientům v již tak těžké životní situaci, než jejich životům přitěžovat trestním stíháním za držení či výrobu drog. Je ale důležité se zamyslet na smysluplnosti pouze částečného řešení problému. Pokud ceny budou příliš vysoké, tak se rozhodně počet jedinců využívajících produktů nelegálních pěstovatelů nesníží. Možné řešení by nabízelo zařazení konopí k lékařským účelům do skupiny léčiv hrazených zdravotní pojišťovnou. Bohužel cesta umělého zařazení v podobě výjimky či násilné změny dikce zákona není jednak jednoduchá a může se také jednat o cestu, která by vytvořila mnoho mezer v zákonech. Další možnou cestou je povolení samopěstitelství za předpokladu regulace množství a kontroly při stanovení nekriminalizující hranice, jak jej známe z příkladu držení drog pro vlastní potřebu.

Kurz: legalizace!

Veškerá argumentace, při dodržení myšlenky přiblížení využití marihuany k lékařským účelům masám, směřuje k úplnému zlegalizování. Při vytvoření daného regulovaného trhu by mělo být jedině ku prospěchu. Myšlenka není nová a ani nereálná. Pokud se již nyní každý k libovolné formě konopí při vlastní iniciativě dostane, tak je otázkou, zda-li není na místě se všech omezení zbavit a regulovat oběh.

Autor: Ondřej Nekovář
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!