SPIR bude porovnávat výkon televize a internetu

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Sdružení pro internetovou reklamu chce porovnávat výkon v televizi a internetových videí. V této souvislosti vydává doporučení pro použití mediální jednotky GRP v internetovém prostředí – tzv. iGRP jako srovnávací jednotku k vyjádření potenciální inzertní síly internetových médií.

Podle informací, které poskytl SPIR, se během následujících měsíců rozšíří měření streamovaného videa v NetMonitoru o měření sledovanosti videoreklamy, ke kterému bude možné vztáhnout i ukazatel iGRP založený na počtu přehrání jednotlivých videoreklam. S publikací počtu iGRP bude zároveň uváděn i reach (zásah) daného média.

„Mediální agentury jednotku GRP pro měření zásahu napříč mediatypy již v nějaké formě používají. Reklamní zadavatelé využívající více kanálů chtějí mít možnost porovnání efektivity reklamy v různých prostředích. Naší ambicí není zavádět na trh novou veličinu pro mediální plánování, ale sjednotit rozdílnou praxi a standardizovat jednotku, jejíž životaschopnost již potvrdil trh“ vysvětluje smysl doporučení k iGRP výkonná ředitelka SPIR Kateřina Hrubešová. „V současnosti je počet měsíčních doručených iGRPs na médiích měřených v NetMonitoru v řádu stovek, což se s dalším očekávaným růstem sledovanosti videí na internetu bude měnit“.

GRP se používá ve výzkumu televizní sledovanosti a vyjadřuje kumulativní sledovanost v populaci, neboli součet i opakovaně zasažených lidí reklamním spotem za období trvání kampaně. Počítá se jako součet ratingů nebo průměrné procento sledovanosti vynásobené průměrným počtem kontaktů (reach x frekvence) reklamního spotu.

Internetová obdoba iGRP vychází zjednodušeně z počtu zahájených přehrání videomateriálů na online médiích. Vzhledem k odlišnosti povahy obou mediatypů není přesným ekvivalentem této jednotky v televizi, avšak vyjadřuje porovnatelnou informaci. Zatímco v televizi pořad běží v reálném čase, na internetu si jej lidé mohou pustit v libovolnou dobu. Populace, ke které se iGRP vztahuje, je kvůli porovnatelnosti stejná jako v TV metrovém projektu Asociace televizních organizací (ATO), jak s ní pracují hlavní televizní stanice. Jedná se o lidi starší 15ti let nebo ve věku 15-54 let, kteří jsou považováni za koupěschopnou populaci.