SPIR: Výdaje do internetové reklamy i letos porostou

ilustrační fotografie

ilustrační fotografie Zdroj: Profimedia.cz

Výdaje do internetové reklamy přesáhly v loňském roce 11 miliard korun. Ve srovnání s rokem 2011 jde o čtvrtinový nárůst, který potvrdil postavení internetu jako inzertně nejdynamičtějšího mediatypu, v celkovém rozložení reklamních investic na něj připadá 17 %.

Na růstu výdajů se podílí zájem o celoplošnou reklamu, využívání výkonnostních modelů ve vyhledávání a reklamních sítích a na významu nadále získává videoreklama. Pro rok 2013 SPIR odhaduje 16% růst výdajů. Údaje vycházejí z aktuálního průzkumu inzertního výkonu ppm factum pro SPIR a celoročních výstupů agentury Admosphere.

V rámci celoplošné (display) reklamy investovali zadavatelé v loňském roce na internetu 5,5 mld. Kč v ceníkových cenách. Ve vyhledávání a reklamních sítích Google, Sklik, Facebook, eTarget apod. s reálnými cenami přesáhly výdaje 4 miliardy. Téměř miliarda inzertního výkonu připadá na řádkovou inzerci a katalogové zápisy a přes půl miliardy na rapidně rostoucí videoreklamu. Z dalších sledovaných typů reklamy směřovalo 85,5 milionu do PR článků, 76 mil. do reklamy pro mobilní zařízení a 9 mil. do nově sledované reklamy prodané RTB modelem (Real Time Bidding). Výkon jednotlivých forem inzerce ukazuje graf č.1.

Výkon jednotlivých forem inzerceVýkon jednotlivých forem inzerce

Celoplošná reklama zůstává nadále hlavní internetovou inzertní oblastí s polovičním podílem na celkových výdajích (49 %). V loňském roce výrazně posílily výkony reklamních sítí a placených výsledků vyhledávání, které získaly více než třetinu (36 %) reklamních rozpočtů v online marketingu a vykázaly růst 1,4 mld. ve srovnání s rokem 2011. Z celkového objemu 4 miliard připadá 70 % na vyhledávání a 30 % na obsahové sítě. Rapidní růst vykazuje také videoreklama (67%) s objemem přes půl miliardy korun a reklama v mobilních zařízeních (96%). Výdaje za zápisy v katalozích a řádkovou inzerci jsou v čase poměrně stabilní.

Vývoj v posledních 3 letech a očekávání na tento rok jsou ukázány v grafu č. 2.

Vývoj internetové reklamy v posledních 3 letech a očekávání na tento rokVývoj internetové reklamy v posledních 3 letech a očekávání na tento rok

„Internetová reklama vykazuje pozoruhodnou dynamiku. Nejde už jen o růst jejího významu a objemu proinvestovaných peněz, zejména na úkor tisku. Dynamické jsou i její vlastní proměny. Jsme teprve na začátku nových způsobů plánování, nákupu reklamních ploch i jejich vyhodnocování. Technologické možnosti i počet nástrojů se zvětšují a český trh se je konečně učí pořádně využívat,“ komentuje výsledky průzkumu předseda výkonné rady SPIR Ján Simkanič.