Spot dne: Když je proti vám panna i orel

Jednoduchý, skvělý a s kouzelnou pointou – takový je spot na poradenství právní kanceláře Lg-consult, který vytvořili kreativci moskevské agentury Friends. Nezbytnost správných právních termínů a formulací podmínek smlouvy ukazuje reklama na jednoduchém příkladu – hodu mincí – který se při nepozorně uzavřených podmínkách může stát pro jednu ze stran krajně nevýhodným. Jako by se Rusové rozpomněli na svou velkou literární tradici a vypůjčili si něco z humoru klasiků, Čechova či Gogola.