STEM/MARK: Zpravodajství si dnes čteme hlavně na internetu | E15.cz

STEM/MARK: Zpravodajství si dnes čteme hlavně na internetu

STEM/MARK: Zpravodajství si dnes  čteme hlavně na internetu
TENKÁ HRANICE: Víte, kde všude je ve vašem časopise reklama?
• 
ZDROJ: Repro Strategie (Tomáš Novák)

pro Strategii
Mark
STEM
Zuzana Švalbová

Zpravodajství sleduje téměř každý (98 procent české internetové populace) a jen nepatrnou část (2 procenta) jeho informace nezajímají. Rozdíly jsou v tom, jakou formu sledování těchto informací volíme, jaká témata hledáme a jak často je vyhledáváme.

Pokud se ptáme, jaké informace nás ve zpravodajství nejvíce zajímají, nepostradatelné je především počasí, dále domácí a zahraniční události, ekonomika, sport a kultura. Muži se častěji zajímají o ekonomiku a sport, ženy naopak více vyhledávají informace o kultuře, kriminální zprávy a společenskou rubriku.

Co se týká zdrojů, jedná se u internetové populace nepřekvapivě zejména o internetové zpravodajské servery, které až na výjimky sledují alespoň občas všichni (97 procent). Většina uživatelů je navíc sleduje denně (74 procent české internetové populace). Internet intenzivněji využívají lidé s VŠ vzděláním a nadprůměrným příjmem. Na druhém místě je televizní zpravodajství, které alespoň někdy sleduje také téměř každý (96 procent české internetové populace), a velká část diváků k němu před televizní obrazovku usedá denně (52 procent). Televizní zpravodajství je nadprůměrně oblíbenou formou u osob 45–59letých.

Poměr informací získaných z různých médiíPoměr informací získaných z různých médiíAutor: Repro Strategie

Rozhlasové zpravodajství aspoň někdy poslouchá 86 procent české internetové populace, častěji muži (také díky poslechu v autě) a lidé žijící v malých obcích. Denní tisk přináší zpravodajské informace alespoň občas třem čtvrtinám (78 procent) české internetové populace. Papírové noviny se čtou více ve velkých městech včetně Prahy (také díky titulu Metro).

Na otázku, bez jakého zdroje zpravodajství by se lidé opravdu neobešli, je odpověď jasná a kopíruje zjištěné – pro polovinu dotázaných je to internet. U internetových serverů lidem vyhovuje aktualizovaný obsah a snadná dostupnost. Následuje televizní zpravodajství (24 procent) se svým uživatelsky příjemným formátem (pasivní příjem informací, kombinace obrazu a zvuku apod.) a pokrytím důležitých událostí. Internetu by se nechtěli vzdát hlavně lidé s VŠ vzděláním, nadprůměrným příjmem a mladí do 29 let. Na televizním vysílání trvají lidé bez maturity a lidé 45–59letí. Rozhlas a tištěné noviny jsou nepostradatelné jen pro minimální podíl respondentů, v případě novin více pro starší 45 let a pro obyvatele velkoměst. Necelá pětina by se pak úplně obešla beze všech zdrojů zpravodajství nebo je tato otázka pro ně nedůležitá.

Témata ve zpravodajství, která nás velmi zajímajíTémata ve zpravodajství, která nás velmi zajímajíAutor: Repro Strategie
Výzkum byl proveden 27.–31. října 2014 na Českém národním panelu (ČNP) prostřednictvím internetového dotazování na vzorku 512 respondentů. Za pomoci kvótního a náhodného výběru respondentů podle pohlaví, vzdělání, věku a regionu reprezentuje výsledný soubor internetovou populaci ve věku 15–59 let.
Zdroj: STEM/MARK, říjen 2014


Autor: pro Strategii, Mark, STEM, Zuzana Švalbová
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!