Stotisícová pokuta pro Mafru platí, deník Dnes neměl zveřejňovat průzkumy | E15.cz

Stotisícová pokuta pro Mafru platí, deník Dnes neměl zveřejňovat průzkumy

Stotisícová pokuta pro Mafru platí, deník Dnes neměl zveřejňovat průzkumy
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: čtk

ČTK

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil vydavatelství Mafra pokutu 100 tisíc korun za zveřejnění předvolebních průzkumů den před komunálními volbami v roce 2010. Deník Dnes nerespektoval moratorium, kdy nikdo průzkumy publikovat nesmí. Moratorium podle zákona o obcích začíná tři dny před otevřením volebních místností a platí do jejich uzavření. Zákaz se týká i opakovaného zveřejnění výsledků starších průzkumů.

„Rozhodnutí nám bylo doručeno ve čtvrtek do datové schránky. Prostudujeme ho a zvážíme další postup,“ řekla mluvčí Mafry Silvie Škábová.

Komunální volby se v roce 2010 konaly 15. a 16. října. V deníku Dnes vyšel 14. října článek s titulkem Jak se vybarví po víkendu? Související tabulka informovala o výsledcích předvolebních výzkumů z Prahy, Brna a Ostravy. Pražský magistrát za to později vyměřil vydavatelství Mafra pokutu. Následoval soudní spor završený neúspěšnou kasační stížností Mafry.

Spornou otázkou bylo to, zda lze podle zákona o obecních volbách postihovat i právnické osoby, které v době předvolebního moratoria znovu otisknou již dříve publikované předvolební průzkumy. Mafra uváděla, že data se už dříve objevila v Otázkách Václava Moravce v České televizi, stejně jako na stránkách starších vydání deníku Dnes.

Limitem je půlmilionová pokuta

NSS ale dospěl k závěru, že se vydavatelství publikováním průzkumu dopustilo správního deliktu, i když šlo o opakované publikování známých údajů. Postih za porušení předvolebního moratoria podle NSS nepochybně představuje omezení svobody projevu, nicméně je to omezení přípustné, legální a legitimní.

„Stěžovatelka byla trestána za zveřejnění průzkumů v deníku Dnes pouhý jediný den před začátkem voleb. Nelze tak podpořit názor, že časové omezení její svobody projevu bylo vzhledem ke sledovanému cíli neproporcionálně dlouhé,“ uvedl soudce zpravodaj Tomáš Langášek.

„Současně je třeba zopakovat, že stěžovatelka nebyla omezena v jakémkoliv politickém projevu, nýbrž pouze v publikaci předvolebních průzkumů, krom toho neaktuálních, aniž by na tuto skutečnost byli voliči upozorněni,“ doplnil Langášek.

NSS považuje za přiměřenou i výši pokuty, která je na spodní hranici zákonné sazby. Právnickým osobám lze za porušení moratoria uložit podle zákona o obecních volbách pokutu až 500 tisíc korun.

Autor: ČTK
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!