Tendr za 40 milionů: Kampaň na paštiky z EU pro Rusko

Potravinářská komora České republiky vypisuje veřejnou zakázku na zajištění kampaně pro Rusko

Potravinářská komora České republiky vypisuje veřejnou zakázku na zajištění kampaně pro Rusko Zdroj: Michal Protivinsky

Potravinářská komora České republiky vypisuje veřejnou zakázku na zajištění kampaně k propagaci paštik pocházejících z Evropské unie na ruském trhu. Předpokládaná hodnota zakázky je 41 milionů korun.

„Jedná se o evropský projekt financovaný Bruselem na propagaci výrobků z Unie na třetích trzích, do kterého se mohou přihlásit výhradně nevládní organizace,“ vysvětlil Strategii ředitel pro zahraniční vztahy a společnou zemědělskou politiku EU Potravinářské komory ČR Václav Suchan. Podle jeho informací se do podobného projektu pouští Potravinářská komora ČR vůbec poprvé.

Komora očekává návrhy efektivní komunikační strategie pro období 2014 až 2016, součástí které budou nadlinkové i podlinkové aktivity a kreativní návrh propagačních materiálů. Kampaň by měla být zaměřena primárně na spotřebitele, sekundárně na producenty a prodejce.

Podle zadávací dokumentace by vítězná agentura měla vytvořit a provozovat webové stránky, navrhnout internetovou online komunikaci se spotřebiteli, TV kampaň, prezentaci na výstavách a veletrzích, tiskovou reklamu a propagaci na prodejním místě.

Součástí podmínek k získání zakázky je i požadavek, že uchazeč v posledních třech letech realizoval nejméně dvě významné kampaně v nadlince a podlince v celkové hodnotě alespoň 20 milionů korun. Jedna z těchto kampaní by měla být zároveň zaměřena na potraviny. Dalším požadavkem, který vyplývá ze způsobu hodnocení nabídek, je znalost ruského trhu.

Lhůta pro doručení nabídek je 17. září.