Tomáš Varga: Mediální agentury už nejsou jen nákupčím

Výkonný ředitel ZenithOptimedia Tomáš Varga

Výkonný ředitel ZenithOptimedia Tomáš Varga Zdroj: Repro Strategie

Podle výkonného ředitele ZenithOptimedia je dnes na první pohled patrný větší záběr mediálních agentur.

Jak je pro nadnárodní mediální agenturu těžké soutěžit s těmi lokálními?

Velkou přidanou hodnotou síťové agentury je její transparentnost. Klient má díky mnoha kontrolním mechanismům jistotu, že jeho peníze jsou řádně investovány. U některých lokálních agentur, a to jak offline, tak hlavně těch digitálních, je transparentnost nákupu médií s otazníkem, často chybějí jakékoli kontrolní mechanismy.

Jakou roli hraje domácí ZenithOptimedia v rámci celé sítě?

Z Prahy pracujeme také jako hub pro více zemí v oblasti SEO, reklamy ve vyhledávačích. V tomto roce máme v Praze ambici vytvořit hub pro ekonometrické modelování.

Z jakých sektorů máte nejvíce klientů?

Je to oblast klientů, kteří měří ROI (návratnost investic), takže finanční sektor, technologické firmy nebo FMCG.

ZenithOptimedia se nezabývá pouze nákupem médií, ale také třeba analýzami a predikcí vývoje reklamního a marketingového trhu. Co vás k tomu vede?

V naší branži jsou data nepostradatelná. Proto máme celou řadu odborníků, kteří se věnují samotnému výzkumu. Se získanými informacemi pak efektivně pracujeme při přípravě strategií pro klienty a samotném mediálním plánování. Data od nás využívají různí klienti napříč jednotlivými obory a také odborný tisk.

Je domácí trh mediálek výrazně jiný než v zahraničí?

V porovnání se zahraničím nevidím poslední roky žádné zásadní rozdíly. Oproti USA nebo velkým trhům v EU máme ale tu nevýhodu, že jsme menší trh, a tím pádem tu chybí řada strategických partnerů, se kterými me-
diální agentury spolupracují v zahraničí.

V čem byl trh mediálních agentur jiný třeba před deseti lety?

Tehdy jsem pracoval na straně klienta, nedokážu to tedy přesně říci. Dnes je ale na první pohled patrný větší záběr mediálních agentur. Už několik let nejsou jen nákupčím zprostředkovatelem mediálního prostoru, ale nabízejí mnohem širší spektrum služeb a více se podílejí na přípravě strategií.

Proč jste nedávno koupili B2B Group?

Na akvizice klademe důraz v ZenithOptimedia i v celé skupině Publicis. Před několika měsíci koupil Publicis jednu z největších digitálních agentur světa Sapient za 3,7 miliardy amerických dolarů. Dalším příkladem může být koupě největší SEO agentury v Německu Performicsem. Naší iniciativou byla právě B2B Group, a to kvůli její regionalitě, odbornosti a dobrému jménu na poli výkonnostního marketingu.