Unie vydavatelů spouští výzkum tiskové reklamy

ilustrační fotografie

ilustrační fotografie Zdroj: Pinkas Martin/Euro

Výzkumná agentura GfK a Sekce časopisů Unie vydavatelů se dohodly na spolupráci při pravidelném monitorování efektivity tiskové reklamy ve vybraných titulech. K uzavření dohody došlo na základě loňského pilotního projektu, kde GfK monitorovala pro efektivnost tiskové reklamy použitím mezinárodní metodiky GfK StarchMetrix.

K zahájení nové etapy výzkumu dojde už v září tohoto roku a Unie vydavatelů očekává, že přinese podklady pro lepší zacílení inzerce a objektivnější vyhodnocení mediálních investic. „Záměrem Sekce časopisů Unie vydavatelů, která je zadavatelem výzkumu, je měření efektivnosti inzerce v časopisech jako celku. Do výzkumu je celkem zařazeno 50 titulů. Podmínkou zařazení titulů je, aby měly k dispozici screening čtenosti GfK. Tituly jsou vybírány tak, aby bylo v jednotlivých čtvrtletních fázích dosaženo jejich vyrovnanosti z hlediska žánru a periodicity a zároveň byla zastoupena i periodika co největšího počtu členů Sekce časopisů,“ informoval Strategii Consumer Goods & Media Sector Leader agentury GfK Khaled El Tohami.

Loňský pilotní výzkum pro Unii byl metodicky podpořen experty z americké společnosti GfK-MRI, specializované na výzkum tištěných médií. „Pilotní test zjistil, že průměrná míra zaznamenání inzerátu ve zkoumaných českých titulech byla 51 procent, což je porovnatelné se zjištěními v nejvyspělejších zemích a potvrzuje to celosvětový trend. Test zároveň dokázal, že tisková reklama v českých médiích funguje a potvrzuje zjištění ze zahraničních analýz, jak důležité je správné umístění inzerce v médiích, její formát, četnost a oslovení cílové skupiny,“ říká ředitel Unie vydavatelů Jozef Šabľa. Výzkum identifikoval i některá lokální specifika, například to, že mezi nejlépe fungujícími inzeráty v České republice, oproti jiným zemím, bylo nadprůměrné množství reklam na dobré jídlo (např. čokoládu, víno nebo kávu).

Do testu byla zařazena loňská říjnová čísla deseti českých časopisů. Struktura respondentů podle pohlaví odpovídala u každého časopisu složení čtenářské obce daného titulu podle Mediaprojektu, sběr dat proběhl on-line, vždy mezi 125 čtenáři konkrétního čísla daného titulu. V testu se hodnotily všechny inzeráty v rozsahu alespoň 1/3 strany a každý respondent hodnotil maximálně 30 inzerátů. Při hodnocení byly využity indikátory, které se v rámci metodiky GfK StarchMetrix používají jednotně na celém světě: vztah k inzerovaným značkám, zaznamenání reklamy a čtenost daného titulu.