V tendru Czech Airlines Training Centre uspěla WMC/Grey

Řízení letového provozu - ilustrační obrázek

Řízení letového provozu - ilustrační obrázek Zdroj: Avionacademy.cz

Společnost Czech Airlines Training Centre, dceřiná společnost státního podniku Řízení letového provozu České republiky, si ve výběrovém řízení vybrala pro změnu své identity a podpůrnou kampaň agenturu WMC/Grey.

Společnost CATC realizovala vícekolové výběrové řízení pro poskytovatele marketingových a reklamních služeb. Hlavním předmětem výběrového řízení bylo zabezpečení návrhů na kompletní redesign obchodní značky a vytvoření nové identity. Další částí výběrového řízení bylo zpracování návrhů pro zahraniční kampaň zaměřenou na podporu rozvoje spolupráce s dalšími leteckými společnostmi a výcvikovými organizacemi.

„Z oslovených komunikačních agentur jsme si pro další spolupráci vybrali reklamní agenturu WMC/Grey. Ve svých návrzích byla schopna připravit moderní designy nové značky, které zároveň navazují na dlouholetou tradici a historii leteckého průmyslu v ČR. Jejich komplexní strategie a kvalitní kreativní řešení pro akviziční kampaň patřily spolu s transparentností a cenou ke klíčovým výběrovým kritériím,“ řekl CEO společnosti CATC Jan Janík.

Spolupráce WMC/Grey a CATC začala 1. června a bude v nejbližších týdnech pokračovat rozpracováním detailů korporátní identity a přípravou nové kampaně. Společnost CATC plánuje ještě další aktivity spojené s analýzou a využitím vhodných komunikačních kanálů pro podporu prodeje svých služeb.