Válka pošťáků se blíží | E15.cz

Válka pošťáků se blíží

ilustrační foto
ilustrační foto
• 
ZDROJ: E15 Anna Vackova

Petr Angelis

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Už jen rok a kousek zbývá do otevření trhu poštovních služeb v ČR. A čím blíž je 1. leden 2013, kdy k této události dojde, tím patrnější jsou aktivity čtyř největších hráčů na tomto trhu.

Polská společnost ID Marketing odkoupila od nizozemské společnosti PostNL její hlavní poštovní aktivity v České a Slovenské republice, které tu provozuje v rámci firmy TNT Post – ta je jedním z největších distributorů reklamních letáků v ČR. ID Marketing ihned oznámila plán expandovat i na trh adresných zásilek. Tato akvizice je patrně dosud největší událostí v tomto přípravném období.

Šetřit je málo

Česká pošta, největší a stále monopolní distributor psaní, provádí rozsáhlé manévry, jejichž nejviditelnějším cílem je úspora nákladů. Jde především o snižování počtu zaměstnanců a v souvislosti s tím i mzdových nákladů, které činí zhruba 70 % celkových provozních nákladů. Rok 2010 byl prvním, kdy se tento cíl opravdu podařilo splnit. Avizované masivnější úspory dosahované redukcí sítě poštovních úřadů však naráží na stejně masivní odpor veřejnosti i odborů.

Ať tato akce dopadne jakkoli, jde pouze o řešení dočasné, protože mzdové náklady mají vždy tendenci růst. Na druhou stranu oznámila Česká pošta comeback na trh distribuce tisku a od tohoto kroku očekává zvýšení tržeb. Zbylí dva velcí hráči, Česká distribuční a Mediaservis, jsou si vědomi toho, že distribuce adresných zásilek je provozně mnohem komplikovanější než distribuce neadresných letáků, a připravují proto posílení provozní kapacity a zlepšují vnitřní organizaci.
O vstupu žádného dalšího silného operátora na český poštovní trh zatím nejsou zprávy.

Ten umí to a ten zas tohle

Očekává se, že boj o zákazníky se odehraje především na bázi ceny a dodatkových služeb. Již dnes je propastný rozdíl mezi cenami nabízenými Českou poštou a ostatními konkurenty, kteří jsou schopni stejnou službu poskytnout v podstatě za poloviční cenu. Nevýhodou konkurentů České pošty je ale malá zkušenost s doručováním psaní, kde platí specifická pravidla daná zákonem o poštovních službách. Naproti tomu jsou mnohem pružnější a adaptabilnější vůči požadavkům zákazníků.

Co se týče infrastruktury, je Česká pošta ve výhodě a jistě bude plně využívat svoje tradiční postavení, obchodní jméno a vazby. Na druhou stranu má vysoké náklady a není dostatečně schopná přizpůsobit se potřebám zákazníků, s ohledem na skutečnost, že většina jejích služeb patří do oblasti univerzální služby, jejíž podmínky jsou dány zákonem a ceny regulovány. I případné slevy musí tedy poskytnout na stejné úrovni a za rovných podmínek všem, kteří je splňují.

Pozice provozovatele takovéto univerzální služby a zároveň konkurenta ostatních hráčů na trhu bude každopádně velmi obtížná. Není to nová situace, podobně tomu bylo i v případě telekomunikací – ale s tím rozdílem, že telekomunikační trh byl velký a s velkým potenciálem růstu, což způsobilo, že většina požadavků na univerzální službu byla trhem vyřešena. To v případě poštovního trhu neplatí.

Nová kritéria

Samostatnou kapitolou je kvalita služeb. Dosud používané kritérium, tj. rychlost doručení, není pro většinu velkých zákazníků důležité. Rozhodující je spolehlivost služby a doručení zásilky v určitý den. Tato změněná kritéria kvality si vyžádají i jiný způsob, jak kvalitu měřit – Asociace alternativních poštovních operátorů proto připravuje projekt, který by nová kritéria splňoval.

Dnes stojíme na prahu boje poštovních operátorů o zákazníka. Doufejme, že bude veden korektně a hlavně přinese to, co k liberalizaci poštovního trhu vedlo: zvýšení nabídky služeb, zlepšení jejich kvality, a to vše k vyšší spokojenosti zákazníků.

Autor je místopředsedou představenstva Asociace alternativních poštovních operátorů

Autor: Petr Angelis

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah