VIZE 2013: Přímá komunikace začíná konkurovat klasickým médiím

Konference VIZE 2013

Konference VIZE 2013 Zdroj: Lubos Wisnewski

Tomáš Jelínek z agentury DBM na konferenci představil výsledky výzkumu, kterého se účastnilo přes pt set českých novinářů
Denisa Kasl Kollmannová vede katedru marketingové komunikace a PR na FSV UK Praha, Milan Hejl je hlavní osobou největší české PR agentury AMI Communications
Michal Štěpánek ze společnosti beevendo na konferenci představil systém adresného marketingu pomocí lokálních SMS
Petr Mareš z TV Prima na konferenci VIZE 2013
4
Fotogalerie
Další nárůst používání smartphonů a tabletů a s tím souvisejícího fenoménu sledování dvou obrazovek, větší zapojování spotřebitelů do tvorby komunikačních strategií a snižující se význam klasických médií pro public relations. To jsou některé z trendů, které budou v příštích 12 měsících ovlivňovat dění v médiích, marketingové komunikaci a public relations.

Shodli se na tom účastníci odborné konference VIZE 2013 organizované tento týden vydavatelstvím Mladá fronta, její divizí EURO E15 a časopisem Strategie. Partnery konference byly HBO Česká republika, Newton Media, beevendo, Soliditet, At Media a AMI Communications, mediálními partnery pak deník Mladá fronta E15 a Rádio Česko.

Ve třech blocích nazvaných Proměny mediální scény pohledem sdělovacích prostředků, Logika reklamy – životaschopnost reklamních formátů a Kdo nepotřebuje public relations, ať zvedne ruku se pod vedením moderátora Jakuba Železného vystřídali zástupci komunikačních agentur Dawson Digital, AMI Communications, Donath Business & Media, dále Českého rozhlasu nebo FTV Prima a také akademici a nezávislí konzultanti.

Podle Petra Mareše, zástupce obchodního ředitele FTV Prima je pro nejbližší období jednoznačným trendem souběžné sledování více obrazovek, například televize a smartphonu nebo tabletu. Přitom marketingové rozpočty určené pro smartphony neodpovídají jejich sledovanosti. „Podle výzkumů je to jen 1 % všech rozpočtů, přičemž smartphone sledujeme až 26 % svého času,“ uvedl Mareš.

O loňském ročníku konference VIZE čtěte zde:

Podle Michala Štěpánka ze společnosti beevendo jsou právě smartphony klíčem k efektivnímu marketingu blízké budoucnosti, protože umožňují „doručit informaci na správného člověka, ve správnou dobu a na správném místě“.

Jestliže totiž podle Jiřího Langpaula z Dawson Digital byl velkou změnou v marketingové komunikaci nástup televize v 50. letech, je budoucnost komunikace v zapojení spotřebitele do kreativního procesu. „V dnešním digitálním světě už nebude nikdo akceptovat monolog, tím méně monolog nějaké značky,“ míní Langpaul.

V public relations bude rozhodující etika

Přímou komunikaci jako hlavní trend příštích měsíců shodně uváděli také zástupci public relations. Podle výkonného ředitele Donath Business & Media Tomáše Jelínka se PR jako obor stále častěji obejde bez médií, pracuje totiž s online prostředky napřímo.

Nicméně pro Denisu Kasl Kollmannovou, která marketingovou komunikaci a PR vyučuje na Fakultě sociálních věd UK, je velkým tématem příštích let také etika. „Požadavek transparentnosti komunikace je nádherný, ale nikdo neví, jak by měl vypadat. Je to téma, do kterého se moc nesahá, předává se většinou uvnitř firmy ze seniorních lidí na nováčky. Navenek existuje etických kodexů jen velmi málo,“ posteskla si Kollmannová.

Další informace o konferenci VIZE 2013 včetně fotogalerie najdete na stránkách .