Plně udržitelný není žádný nový výrobek, říká zakladatelka firmy Balance Is Motion

Eliška Novák Knotková zakladatelka firmy Balnce is motion

Eliška Novák Knotková zakladatelka firmy Balnce is motion Zdroj: e15 Michaela Szkanderová

Slovo udržitelnost je v posledních letech všudypřítomné, šéfové firem se předhánějí v tom, kolikrát ho dokážou během jednoho rozhovoru zopakovat. Při výrobě přitom málokdo vychází z reálných čísel a podkladů, které by udržitelnost jejich výtvorů potvrdily. O opak se snaží česká firma Balance Is Motion.

Na pojem udržitelnost se tým Balance Is Motion dívá kriticky.  „Produkt vždy může být jen udržitelnější než nějaká jeho alternativa, stoprocentně udržitelný není žádný nově vznikající výrobek,“ říká zakladatelka firmy Eliška Novák Knotková. 

Mladá firma chce nabízet vysoce kvalitní design ve spojení se sníženým dopadem na životní prostředí. Docílit se toho snaží pomocí metody posuzování životního cyklu (také známé pod anglickým pojmem Life Cycle Assessment – LCA). Jinými slovy Eliška Novák Knotková a její kolegové vždy hledají materiálové a tvarové řešení, které má co nejmenší dopad na životní prostředí. Opírají se přitom o již provedené testy a také o své vlastní prověřování. 

„Všichni vycházíme z designu, všichni jsme ho vystudovali a věnovali se mu. Změna přišla díky VŠCHT, když jsem začala dělat doktorát u profesora Kočího, což je velký odborník na LCA, a mě zaujalo propojení analytické metody s designem, tedy s kreativní prací, na kterou jsem byla zvyklá,“ popisuje Novák Knotková ve smíchovském coworkingovém prostoru, kde má firma zázemí. 

Když si to můžete poskládat

Ekodesignérská firma se neomezuje na jeden typ produktu ani materiálu, v nedávné době třeba vytvořila difuzér z mycelia pro Škodovku. Nicméně prozatím nejviditelnější projekty firma Balance Is Motion směřovala do oblasti vybavení interiérů, jako například kolekce pohovek Foamy z recyklovaných materiálů nebo modulární sestava Ruderal, ze které je možné poskládat lavičku, stůl, květináč nebo akustickou zeď. Nejde jen o to, že klient může produkt snadno přizpůsobit svým požadavkům, modularita zároveň umožňuje snadné opravy a prodloužení životnosti výrobku. „Propojujeme smysluplnost udržitelnosti s ekonomickým aspektem, protože pro klienty je toto hledisko zásadní. Proto se i jmenujeme Balance Is Motion, protože balancujeme nejrůznější pohledy na věc,“ říká Novák Knotková. 

Právě flexibilita je jedním ze základních principů, jímž se ekodesignéři řídí. Chtějí, aby výrobky, které navrhnou, neměly jen jeden předem daný účel, ale aby se v průběhu života jejich role měnily podle potřeby. Udržitelnost totiž může vypadat i tak, že lidé nevyhodí věc kvůli jednomu škrábanci nebo zkrátka proto, že už pro ni nemají využití. Zmíněná modularita může hrát v tomto ohledu důležitou roli, místo vyhození celého produktu se vymění jen jeho dílčí část a život jde dál. 

„Většinou se snažíme produkt navrhnout tak, aby bylo snadné nemít ho nutně jako celek, to je vidět právě u Ruderalu, který je z modulů. Když se jeden poškodí, tak se nic neděje, prostě se vymění a zůstává to funkční. To se snažíme propsat do většiny našich návrhů, aby byly opravitelné a nemusely se předčasně likvidovat,“ vysvětluje trpělivě Filip Mirbauer, kreativní ředitel společnosti.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!