Lesy ČR opět dají na pěstební činnost téměř dvě miliardy korun

les

les Zdroj: profimedia.cz

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) hodlá dát letos do nových výsadeb a na další pěstební činnosti téměř dvě miliardy korun. Stejnou částku podnik vynaložil na obnovu lesa i v letech 2010 a 2011, informoval mluvčí firmy Zdeněk Boublík. Do samotných nových výsadeb by letos mělo jít přes 600 milionů korun. LČR patří polovina lesů v zemi.

Lesy ČR letos plánují zalesnit přes 11.000 hektarů a vysadit přes 62 milionů sazenic lesních stromků. Jarní výsadba stromků, která tvoří 90 procent ročního zalesňování, v těchto dnech končí. Druhá fáze zalesňovacích prací začne na podzim, kdy se vysazují hlavně listnaté dřeviny.

„Současně dosahujeme i vysokého podílu přirozené obnovy lesa. Tímto způsobem dlouhodobě obnovujeme 2500 až 3000 hektarů lesa ročně,“ uvedl generální ředitel LČR Svatopluk Sýkora. Zalesňování podnik podle něj financuje z peněz, které si sám vydělá. Loni podnik vykázal hrubý zisk ve výši rekordních 5,28 miliardy korun.

Vedle nových výsadeb pěstební činnost zahrnuje zejména pečování o mladé porosty a jejich ochranu například proti okousání zvěří. Pěstební práce pro LČR dělají externí lesnické firmy na základě vítězství v tendrech. Nyní v LČR běží pětiletý tendr na lesní práce a prodej dřeva na pětinu území lesů.

Zákon ukládá vlastníkům lesů začít s obnovou lesa do dvou let od vykácení původního lesa. Lesy ČR podle Sýkory zalesňují plochy vzniklé po těžbách většinou ještě v roce těžby.