Valtické vinné trhy se konají už popadesáté. Jejich historie ale byla nelehká | E15.cz

KoronaHelpdesk E15

Jak ekonomicky přežít koronavir

Více k tématu

Valtické vinné trhy se konají už popadesáté. Jejich historie ale byla nelehká

Vlastimil Poliačik

Úplně první vinné trhy ve Valticích se konaly před 159 lety, tedy v roce 1858. Z té doby se totiž dochovala zpráva, že Okresní hospodářský spolek ve Valticích pod patronací knížete Jana II. z Lichtenštejna uspořádal další zemědělskou výstavu v zámecké jízdárně. Součástí této výstavy byla také prezentace dvou tisíc vín z Valtic a okolních vinařských obcí.

V roce 1902 se o valtickém trhu píše jako o jedné z nejvýznamnějších rakousko-uherských výstav vín. Název trhy však napovídá, že nešlo jen o přehlídku vína. Původně šlo skutečně o trhy v pravém slova smyslu, které se konaly za účelem nejen propagace vína, ale hlavně se zde přímo sjednávaly obchody s vínem na celý rok nebo se uskutečnil přímo prodej.

První republika

Po první světové válce se Valtice s blízkým okolím staly pevnou součástí demokratické Československé republiky. Nic tak nestálo v cestě, aby tradice vinných trhů nemohla pokračovat. Vinné trhy ve Valticích tak vedle propagace a srovnávání kvality vystavovaných vín bývaly v této době také dostaveníčkem obchodníků s vínem, vinárníků, hostinských, a proto v katalogu bylo vždy uváděno i množství vína k prodeji.

Vinné trhy měly v této době i odborný a kulturní program. Pro obchodníky s vínem byla zajištěna speciálně připravená ochutnávka vín. Po dobu konání vinných trhů se hrálo k tanci. Vinné trhy trvaly zpravidla tři dny v lednu a poslední den byl věnován odborným referátům předních vinařských odborníků.

Podívejte se na video z Valtic:

Valtice praskaly ve švech: Špičková vína přijelo ochutnat 5 600 fajnšmekrů

Pátého ledna v roce 1930 se pak uskutečnil oficiálně 1. valtický vinný trh. Tehdy vystavilo 166 vystavovatelů s celkem 234 vzorky. Vinných trhů se pak uskutečnilo ještě šest, respektive sedm.

Pak se už zřejmě vinné trhy ani vinařské výstavy ve Valticích nekonaly, pravděpodobně z důvodů politické situace spojené s nástupem fašismu a rozdělením německého a českého obyvatelstva.

Diktatury

Druhá světová válka a po ní částečná výměna obyvatelstva a nástup bolševismu uvrhly trh do regionální podoby. Přistěhovalci neuměli vinice obdělávat a po jejich devastaci se z pohraničí zase odstěhovali. Také valtické vinařství procházelo hlubokými změnami vlastnických vztahů a v probíhajících politických změnách se trh s vínem jen ztěžka a pomalu ustavoval.

Noví majitelé hospodářských usedlostí a statků se učili obdělávat vinice a vyrábět víno zpočátku alespoň pro vlastní potřebu. Kvůli neblahé situaci trpělo i výstavnictví. Od roku 1948 alespoň valtičtí vinaři začali organizovat každoročně Valtické vinobraní.

Renesance

Renesance VVT nastala v době uvolňování v roce 1967, kdy moravské vinařství již bylo zkonsolidované a vinaři si vydobyli zpět své postavení. Novodobý obraz trhů se přeměnil na výstavní a soutěžní. První pokus o obnovení tradice byl v roce 1966, kdy byla zorganizována v kinosále ochutnávka vín. Rok potom je však již odstartována přehlídka vín s názvem Valtické vinné trhy a proběhla na jaře. Konala se ale stále v kinosále a byla ještě zaměřena na Valtice a okolí.

Druhý ročník se však již odehrál v zámecké jízdárně za účasti i producentů vín mimo valtické oblasti. U zrodu obnovení celorepublikové výstavy stála od počátku střední vinařská škola, městský úřad, Státní statek Valtice (dnes Vinné sklepy Valtice) a s organizací pomáhali i vojáci.

Jarní mrazy způsobily vinařům stamilionové škody

Kvůli politickým událostem se ustoupilo od původně zamýšleného obchodního nádechu trhů. V rámci normalizačního procesu pak byli odvoláni z hospodářských a politických funkcí všichni zakládající členové organizačního výboru a posléze byli také donuceni rezignovat na členství ve výboru Valtických vinných trhů.

Základ však byl již dán a vůle vinařů na zachování trhů byla velká, a tak nastavený kurz vinných trhů pokračoval. Od roku 1974 bylo umožněno organizačnímu výboru Valtických vinných trhů pokračovat ve své hlavní činnosti. V samotném výboru zůstali lidé, kteří měli již několikaleté zkušenosti z této činnosti a byli doplněni dalšími vinařskými odborníky z Valtic. Tak mohlo být reagováno na rostoucí zájem vinařských producentů o možnost účastnit se aktivně vinných trhů i samotných návštěvníků vinných trhů.

Valtické vinné trhy se staly relativně samostatnou organizační jednotkou začleněnou do masové společenské organizace s vlastním účtem a právní subjektivitou.

Kapitalismus

Politické a ekonomické změny po devadesátém roce minulého století přinesly místo očekávání spíše útlum kvůli legislativnímu vakuu a strukturální nejistotě. A tak v roce 1991 se neuskutečnil XXV. ročník VVT, ale takzvané Ozvěny VVT. V následujícím roce vzniklo Sdružení Valtické vinné trhy. To přes různé nesnáze postupně zformovalo trhy do dnešní podoby.

 

Autor: Vlastimil Poliačik
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!