Valtické vinné trhy se konají už popadesáté. Jejich historie ale byla nelehká | E15.cz

Valtické vinné trhy se konají už popadesáté. Jejich historie ale byla nelehká

Vlastimil Poliačik

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Úplně první vinné trhy ve Valticích se konaly před 159 lety, tedy v roce 1858. Z té doby se totiž dochovala zpráva, že Okresní hospodářský spolek ve Valticích pod patronací knížete Jana II. z Lichtenštejna uspořádal další zemědělskou výstavu v zámecké jízdárně. Součástí této výstavy byla také prezentace dvou tisíc vín z Valtic a okolních vinařských obcí.

V roce 1902 se o valtickém trhu píše jako o jedné z nejvýznamnějších rakousko-uherských výstav vín. Název trhy však napovídá, že nešlo jen o přehlídku vína. Původně šlo skutečně o trhy v pravém slova smyslu, které se konaly za účelem nejen propagace vína, ale hlavně se zde přímo sjednávaly obchody s vínem na celý rok nebo se uskutečnil přímo prodej.

První republika

Po první světové válce se Valtice s blízkým okolím staly pevnou součástí demokratické Československé republiky. Nic tak nestálo v cestě, aby tradice vinných trhů nemohla pokračovat. Vinné trhy ve Valticích tak vedle propagace a srovnávání kvality vystavovaných vín bývaly v této době také dostaveníčkem obchodníků s vínem, vinárníků, hostinských, a proto v katalogu bylo vždy uváděno i množství vína k prodeji.

Vinné trhy měly v této době i odborný a kulturní program. Pro obchodníky s vínem byla zajištěna speciálně připravená ochutnávka vín. Po dobu konání vinných trhů se hrálo k tanci. Vinné trhy trvaly zpravidla tři dny v lednu a poslední den byl věnován odborným referátům předních vinařských odborníků.

Podívejte se na video z Valtic:

Valtice praskaly ve švech: Špičková vína přijelo ochutnat 5 600 fajnšmekrů

Pátého ledna v roce 1930 se pak uskutečnil oficiálně 1. valtický vinný trh. Tehdy vystavilo 166 vystavovatelů s celkem 234 vzorky. Vinných trhů se pak uskutečnilo ještě šest, respektive sedm.

Pak se už zřejmě vinné trhy ani vinařské výstavy ve Valticích nekonaly, pravděpodobně z důvodů politické situace spojené s nástupem fašismu a rozdělením německého a českého obyvatelstva.

Diktatury

Druhá světová válka a po ní částečná výměna obyvatelstva a nástup bolševismu uvrhly trh do regionální podoby. Přistěhovalci neuměli vinice obdělávat a po jejich devastaci se z pohraničí zase odstěhovali. Také valtické vinařství procházelo hlubokými změnami vlastnických vztahů a v probíhajících politických změnách se trh s vínem jen ztěžka a pomalu ustavoval.

Noví majitelé hospodářských usedlostí a statků se učili obdělávat vinice a vyrábět víno zpočátku alespoň pro vlastní potřebu. Kvůli neblahé situaci trpělo i výstavnictví. Od roku 1948 alespoň valtičtí vinaři začali organizovat každoročně Valtické vinobraní.

Renesance

Renesance VVT nastala v době uvolňování v roce 1967, kdy moravské vinařství již bylo zkonsolidované a vinaři si vydobyli zpět své postavení. Novodobý obraz trhů se přeměnil na výstavní a soutěžní. První pokus o obnovení tradice byl v roce 1966, kdy byla zorganizována v kinosále ochutnávka vín. Rok potom je však již odstartována přehlídka vín s názvem Valtické vinné trhy a proběhla na jaře. Konala se ale stále v kinosále a byla ještě zaměřena na Valtice a okolí.

Druhý ročník se však již odehrál v zámecké jízdárně za účasti i producentů vín mimo valtické oblasti. U zrodu obnovení celorepublikové výstavy stála od počátku střední vinařská škola, městský úřad, Státní statek Valtice (dnes Vinné sklepy Valtice) a s organizací pomáhali i vojáci.

Kvůli politickým událostem se ustoupilo od původně zamýšleného obchodního nádechu trhů. V rámci normalizačního procesu pak byli odvoláni z hospodářských a politických funkcí všichni zakládající členové organizačního výboru a posléze byli také donuceni rezignovat na členství ve výboru Valtických vinných trhů.

Základ však byl již dán a vůle vinařů na zachování trhů byla velká, a tak nastavený kurz vinných trhů pokračoval. Od roku 1974 bylo umožněno organizačnímu výboru Valtických vinných trhů pokračovat ve své hlavní činnosti. V samotném výboru zůstali lidé, kteří měli již několikaleté zkušenosti z této činnosti a byli doplněni dalšími vinařskými odborníky z Valtic. Tak mohlo být reagováno na rostoucí zájem vinařských producentů o možnost účastnit se aktivně vinných trhů i samotných návštěvníků vinných trhů.

Valtické vinné trhy se staly relativně samostatnou organizační jednotkou začleněnou do masové společenské organizace s vlastním účtem a právní subjektivitou.

Kapitalismus

Politické a ekonomické změny po devadesátém roce minulého století přinesly místo očekávání spíše útlum kvůli legislativnímu vakuu a strukturální nejistotě. A tak v roce 1991 se neuskutečnil XXV. ročník VVT, ale takzvané Ozvěny VVT. V následujícím roce vzniklo Sdružení Valtické vinné trhy. To přes různé nesnáze postupně zformovalo trhy do dnešní podoby.

 

Autor: Vlastimil Poliačik

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah