Přebytek běžného účtu v říjnu klesl na 1,3 miliardy | E15.cz

Přebytek běžného účtu v říjnu klesl na 1,3 miliardy

ilustrační foto
ilustrační foto
• 
ZDROJ: 7 Dominik Bachurek

ČTK

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí domácí ekonomiky se zahraničím, dosáhl v říjnu přebytku 1,3 miliardy korun, zatímco v září činil 3,7 miliardy korun. Výsledek byl ovlivněn aktivem bilance zboží a služeb. Bilance výnosů byla pasivní, oznámila dnes Česká národní banka.

Objem vyplacených dividend v říjnu činil 11,7 miliardy korun. V běžných převodech je zahrnuto pasivní saldo převodů z ČR do rozpočtu EU ve výši 2,3 miliardy korun. „Na kapitálovém účtu bylo v říjnu čerpáno 3,2 miliardy korun z rozpočtu EU. Pasivní saldo běžného účtu v ročním úhrnu v delším časovém horizontu klesá,“ dodala ČNB.

Odliv kapitálu na finančním účtu v metodice Evropské centrální banky činil 18,9 miliardy korun. Přímé investice v říjnu vykázaly přebytek 7,6 miliardy korun, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo 5,5 miliardy korun. „Saldo přílivu portfoliových investic bylo ovlivněno zvýšením investic nerezidentů do vládních dluhopisů a do majetkových cenných papírů. Saldo přílivu přímých investic v ročním úhrnu v dlouhodobějším trendu se snižuje,“ uvedla banka.

Ostatní investice vykázaly schodek 31,1 miliardy korun, podle ČNB v důsledku změny pozice bank vůči zahraničí. Vláda čerpala úvěr od Evropské investiční banky ve výši 0,4 miliardy korun. Saldo transakcí pro klienty ČNB vedlo po vyloučení kurzových rozdílů ke zvýšení devizových rezerv o 2,4 miliardy korun.

Běžný účet -78.063,7
Obchodní bilance 99.119,8
Bilance služeb 56 627,4
Bilance výnosů -236 030,5
Kapitálový účet 6639,3
Finanční účet 87 843,1
Přímé investice 62 000
- v zahraničí -11 621
- zahraniční v tuzemsku 73 621
Portfoliové investice -10 395,8
Ostatní investice 4624,8
Změna devizových rezerv *) 25 998,9

*) záporné znaménko znamená nárůst, zdroj: ČNB

Autor: ČTK

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah