Alena Vitásková: Buďte ostražití! | E15.cz

Alena Vitásková: Buďte ostražití!

Alena Vitásková
Alena Vitásková
• 
ZDROJ: ctk

Alena Vitásková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Téměř každý se již setkal s nějakým podomním nebo obdobným typem prodeje, kde je na spotřebitele vyvíjen nátlak k podpisu smlouvy či jiného dokumentu. Nepoctiví obchodní zástupci jsou dobře vyškolení a zaměřují se hlavně na spotřebitele vyššího věku. Působí přesvědčivě, solidně.

Jejich slušné vystupování, vhodné oblečení a jednání vás mohou přimět k uzavření „výhodnější“ smlouvy. Používají totiž vhodných argumentů pro zkreslení skutečnosti nebo uvádějí neúplné informace.

Po jejich návštěvě vám však mohou zůstat „oči pro pláč“ a povinnost hradit sankci, a to buď stávajícímu dodavateli energií, anebo dodavateli nově sjednanému. Vaše téměř nutné nedodržení podmínek už nepoctivé obchodníky nezajímá.

Nebuďte důvěřiví! Buďte ostražití! Spotřebitelé často předloží obchodníkovi veškeré listiny jako na stříbrném podnose a neuvědomí si možné důsledky svého chování. Vězte, že když předložíte příslušené dokumenty například „ke kontrole“, může se vám to v budoucnu nevyplatit.

Na základě údajů z vašich dokumentů lze sepsat novou smlouvu na dodávku energií spojenou se změnou dodavatele. Neděje se tak vždy, ale zfalšovat váš podpis je pak pro nepoctivého prodejce už jen detail.

Moje rada zní: Nikdy neukazujte žádné osobní doklady či jiné dokumenty související s dodávkami energií. Budeteli chtít dodavatele změnit, nechte si čas na rozmyšlenou a vše si pročtěte a prověřte.

Alena Vitásková, Autorka je předsedkyní ERÚ

Čtěte další blogy Aleny Vitáskové:

Autor: Alena Vitásková

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah