Alena Vitásková: Decentralizace energetiky | E15.cz

Vše o netradičních investicích

Vše o netradičních investicích Vstoupit do speciálu

Alena Vitásková: Decentralizace energetiky

Alena Vitásková

Co se skrývá pod pojmem decentralizace energetiky? Jedná se především o „rozptýlení“ energetických zdrojů.

 

Před deseti lety proudila elektřina jedním směrem z několika velkých zdrojů elektřiny k zákazníkům (do podniků) a spotřebitelům (do domácností). V dnešní době vyrábí elektřinu také mešní zdroje rozptýlené po celé České republice, a vyrábí i podniky a domácnosti samotné. Elektřina již není vyráběna centrálně v několika velkých zdrojích, ale decentrálně v řadě větších i menších zdrojů, nebo dokonce tzv. mikrozdrojích.

Mnohé podniky prošly modernizací a – kromě využívání zbytkového tepla z provozu – začaly vyrábět elektřinu. Mají třeba i fotovoltaické panely na výrobních halách. Vlastní zdroje elektřiny majitelům přináší buďto finanční příjem za prodej takto vyrobené elektřiny, nebo úsporu nákladů na pořízení elektřiny (sám vyrábí a sám spotřebovává).

Tradiční energetika není mrtvá, konvenční elektrárny ale musí osekávat náklady

Právě druhý případ ovlivňuje rozvoj mikrozdrojů, to jsou např. malé fotovoltaické elektrárny na střechách rodinných domků. Zde můžeme očekávat rozvoj i do budoucna, protože tyto zdroje s výkonem do 10 kW lze instalovat bez licence. Jen je třeba zajistit, aby mikrozdroj „neposílal“ elektřinu do sítě, ta se musí spotřebovat právě na místě.

Decentralizace výroby energie z obnovitelných zdrojů dle některých názorů šetří životní prostředí, s čímž se zásadně neztotožňuji, přináší však s sebou i řadu negativ. Dotace teď nechám stranou. Výkyvy počasí, na kterém jsou obnovitelné zdroje závislé, narušují stabilitu sítě.

Indové poprvé ve velkém zpracovávají oxid uhličitý

Současný systém také vytváří sociálně-ekonomickou nerovnost tím, že část plateb majitelů zdrojů přenáší na ty, kteří žádný vlastní zdroj nemají. Dále decentrální výrobci vyvolávají zvýšené investice nejen do distribuční, ale i přenosové soustavy, což se promítá do cen pro konečného spotřebitele.

Autor: Alena Vitásková
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!