Další epizoda dramatu Liberty. Majitelé dodavatele energií huti se přou o to, kdo z nich uteče

Vnitřní prostory energetického závodu Tameh v areálu huti Liberty

Vnitřní prostory energetického závodu Tameh v areálu huti Liberty Zdroj: profimedia

Vlastníci skupiny Tameh Holding, mateřské společnosti ostravského dodavatele energií do huti Liberty Ostrava, se dostali do sporu o to, kdo se zbaví akcií na úkor svého partnera. Držiteli polovičního podílu, polské společnosti Tauron, v úterý přišel dopis od druhého podílníka, indické ocelářské skupiny ArcelorMittal, v němž se píše, že Tauron přijal nabídku převzít od ArcelorMittalu zbylých padesát procent akcií. Jenže Tauron před pár dny vypustil zprávu, že celou společnost naopak přebírá ArcelorMittal.

Právě na základě informací Tauronu informoval server iRozhlas.cz minulý týden o převzetí Tameh Holding společností ArcelorMittal. Indický ocelář ale následně zprávu popřel s tím, že se o transakci stále vyjednává. Nyní Tauron na svých webových stránkách vyložil, jak se podle něj věci mají: ArcelorMittal prý situaci chápe tak, že polská společnost souhlasila s tím, že převezme veškeré akcie. Podle Tauronu je to ale zcela obráceně. Ve stejné zprávě však Tauron uvedl, že se obává sporu se svým partnerem.

Oba podílníci mají právo uplatnit klauzuli, která byla zanesena do akcionářské smlouvy a jež jim do budoucna zajišťovala možnost prodat svůj podíl za předem dohodnutých finančních podmínek. Hodnota transakce by byla v obou případech stejná, přesahuje 598 milionů zlotých, tedy přibližně 3,4 miliardy korun. Vzhledem k přetrvávajícím sporům mezi ostravskou Liberty a českou dceřinou společností Tameh Czech se ale akcií chtějí zbavit obě strany. Transakce se přitom týká i druhé dceřiné firmy, Tameh Polska, která dodává energie polské ocelárně ArcelorMittal Poland.

„Hlavním důvodem k prodeji jsou nesplacené závazky, které má huť Liberty Ostrava vůči společnosti Tameh Czech. To je ostatně důvod, proč česká společnost podala návrh na konkurs,“ vysvětlil už dříve pro iRozhlas mluvčí mateřské společnosti Tamehu Łukasz Ciuba.

Tameh Czech se k situaci zatím nechce vyjadřovat. Od 19. prosince je v úpadku, který byl výsledkem hromadících se pohledávek po splatnosti od společnosti Liberty, tedy jeho hlavního odběratele. Celkový dluh Liberty vůči Tamehu přesáhl miliardu korun.

Také vůči Tamehu už přihlásilo své pohledávky 26 věřitelů. Zatím největším je rakouská banka Raiffeisen, která se hlásí o zhruba 580 milionů korun. Mezi věřiteli je i státní uhelný podnik OKD, ale také sama Liberty.

Po podání návrhu na insolvenci Tameh přestal huti dodávat energie, což vedlo k tomu, že se v Liberty pozastavila výroba. Její zaměstnanci jsou od 22. prosince doma. Do práce se měli vrátit na začátku ledna, dnes už je ale jasné, že to nebude dřív než v polovině měsíce.

Tameh má více než tři stovky zaměstnanců, huť Liberty Ostrava i s dceřinými firmami zhruba šest tisíc. Obě společnosti jsou úzce provázané ekonomicky i technologicky. Tameh huti dodává elektřinu, plyny a páry, od Liberty pak odebírá palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů. A bez nich se provoz této energetické společnosti neobejde.

Dříve huť i energetický zdroj vlastnil ArcelorMittal. V roce 2019 se majitelem huti stala Liberty Steel Group podnikatele Sandžíva Gupty a Tameh zůstal společným podnikem skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron.