EP Power Europe měla loni rekordní výsledky. V roce 2050 chce dosáhnout uhlíkové neutrality

EP Power Energy, ilustrační foto

EP Power Energy, ilustrační foto Zdroj: EP Power Energy

Energetická společnost EP Power Europe, dceřiná firma EPH, vykázala za rok 2021 rekordní konsolidované finanční výsledky. EBITDA dosáhla hodnoty 962 milionů eur, což ve srovnání s rokem 2020 představuje nárůst o 83 procent. Ukazatel Free Cash Flow vzrostl o 60 procent na hodnotu 538 milionů eur, oproti 336 milionům eur v roce 2020. 

Společnost EP Power Europe uvedla, že objem dodané energie v loňském roce dosáhl rekordních 37,3 TWh. Celkem 82 procent z této hodnoty pocházelo z bezuhlíkových nebo nízkouhlíkových zdrojů.

„EPPE má za sebou nepochybně vynikající rok. Navzdory výzvám, kterým jsme museli během roku čelit s ohledem na pandemickou i geopolitickou situaci, se klíčové ukazatele výkonnosti skupiny ve srovnání s předchozím rokem výrazně zlepšily a podařilo se nám významně pokročit v plnění našich závazků v environmentální a sociální oblasti. Rovněž jsme pokročili ve výstavbě vysoce účinných nízkoemisních zdrojů s instalovaným výkonem téměř 2,7 GW, které budou zajišťovat tolik potřebnou flexibilní výrobu energie a bezpečnost dodávek,“ uvedl Jan Špringl, generální ředitel a místopředseda představenstva EP Power Europe.

Kromě finančních výsledků uvedla společnost EP Power Europe i fakt, že její plán na dosáhnutí uhlíkové neutrality do roku 2050 zdárně pokračuje. Konkrétně novými projekty výstavby moderních plynových elektráren v Itálii a Severním Irsku, či odstavování významné části uhelných zdrojů společnosti, konkrétně elektrárny Provence 5 ve Francii a elektrárny v německém Deubenu.

Palivo ze slunečního svitu a vzduchu

Video placeholde
• Živě.cz