Lesy ČR od příštího roku zpřísní kontrolu těžby dříví | E15.cz

Lesy ČR od příštího roku zpřísní kontrolu těžby dříví

Lesy ČR
Lesy ČR
• 

ČTK

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Státní podnik Lesy ČR od příštího roku ještě více zpřísní kontrolu těžby dříví, aby zabránil nelegální těžbě a ztrátám. Řekl to generální ředitel firmy Svatopluk Sýkora. Lesy ČR na konci srpna zahájily druhé kolo obřího tendru na lesní práce a prodej dřeva od roku 2012, do kterého postoupilo 62 z 66 přihlášených firem. V soutěži jsou všechny významné firmy českého lesnictví.

„Všichni kontrolní zaměstnanci Lesů ČR prošli proškolením, posílíme i náklady na kontrolní systém ve finančním plánu od roku 2012. Dochází nejen k nasazení většího počtu vlastních zaměstnanců, ale i nezávislých kontrolorů,“ uvedl Sýkora. Lesy ČR podle něj od roku 2012 postupně rozšíří kontrolní mechanismy, jejichž součástí budou elektronická měřicí zařízení vytěžené hmoty či technologie, které monitorují pohyb těžebních strojů.

Už nynější systém kontroly byl podle Sýkory posilněn a je funkční. Například letos v květnu byla zjištěna neoprávněná těžba dříví a těžařská firma vykázala nesprávné údaje o množství dříví, což snížilo jeho cenu v neprospěch Lesů ČR. „Vzhledem k tomu, že smluvní partner nezaplatil smluvní pokutu ani nenahradil způsobenou škodu, přistoupily Lesy ČR k čerpání bankovní záruky ve výši téměř osmi milionů korun a odstoupily od smlouvy,“ podotkl Sýkora.

Podle ministra zemědělství Ivana Fuksy LČR s touto těžařskou firmou ukončily spolupráci. „Upozornili jsme na to, že nové kontrolní mechanismy budou funkční a že pokud dotyčný subjekt poruší pravidla hry, tak s ním už nebudeme vyjednávat a zbavíme se ho,“ dodal Fuksa, který je s dosavadním zpřísněním kontrol spokojen. Ministrovi pouze vadí, že se zatím nepodařilo prosadit zákaz noční těžby v lesích, což by dál snížilo riziko ztrát dříví. „V některých zemích je legislativně umožněn zákaz práce v lese večer,“ podotkl Fuksa, podle kterého je ale v Česku „příliš široká platnost“ Listiny základních práv a svobod, takže vypracování této legislativní úpravy je složitější.

Lhůtu pro podání nabídek na lesní práce a prodej dřeva od roku 2012 mají firmy do 5. října, kdy se uskuteční veřejně přístupné otevírání obálek s nabídkami. Uzavírání smluv s vítězi LČR předpokládají v průběhu listopadu 2011. Lesnické firmy soutěží o kontrakty na 117 územních jednotkách. Firmy mohly podat žádosti o účast na libovolném počtu jednotek. Celkem podaly 4132 přihlášek, dílčích výzev nyní LČR rozeslaly 3930. O každou část veřejné zakázky se v průměru uchází 33 subjektů. Zakázku získá subjekt s nejnižší nabídnutou cenou.

„Je to nejotevřenější a nejpoctivější tendr, ve kterém nebyl nikdo žádným způsobem diskriminován. Bude to opravdu férová, otevřená a pravděpodobně i velmi tvrdá soutěž, tak jako byla v (předchozím) jednoročním tendru,“ upozornil Fuksa s poukazem na počet účastníků nového tendru. Ministr zároveň připomněl, že od roku 2012 bude deset procent objemu těžby vyhrazeno pro tzv. malé tendry, které jsou určeny pro drobné živnostníky a regionální těžaře či zpracovatele dříví. Na každé lesní správě je nyní pro tyto účely vyčleněno zhruba deset procent těžebních možností roku 2012, což představuje přibližně 750 tisíc metrů krychlových dříví.

„V současnosti probíhá na lesních závodech pilotní projekt, v rámci kterého bylo vyčleněno deset prodejních bloků o objemu 3500 metrů krychlových. Ty budou v září 2011 nabídnuty do prodeje formou elektronických aukcí dříví na portálu LČR. Díky tomuto projektu mohou LČR získat cenné poznatky, které následně zapracují do připravovaných materiálů a postupů,“ komentoval dnes malé tendry předseda dozorčí rady LČR Miroslav Zámečník.

Odhadovaná hodnota lesních prací celé zakázky činí 7,6 miliardy Kč bez daně z přidané hodnoty. Částka, kterou LČR následně inkasují od svých odběratelů za prodej dřeva, by měla být rámcově o několik miliard korun vyšší. Soutěž je postavena na takzvaném senátním systému. Při něm je založen pětiletý cyklus a v každém roce se bude soutěžit na jedné pětině jednotek. Už v nynější soutěži jsou kontrakty rozděleny na jeden rok až pět let.

Vítězové tendrů budou zajišťovat pěstební práce, dřevo budou těžit a dále jej sami i prodávat. Vítězné firmy budou pětinu vytěženého dřeva muset dál nabídnout prostřednictvím burzy či aukcí, aby se dřevo dostalo i na menší zpracovatele. Desetina území má být vyhrazena pro malé těžaře.

Tendr kritizují například ekologické Hnutí Duha a některé dřevozpracovatelské organizace. Mají obavu ze vzniku regionálních monopolů lesnických firem, které povedou k likvidaci menších podniků a živnostníků. MZe a LČR kritiku odmítly a tendr označily za jasný a spravedlivý pro všechny subjekty na trhu. Protikorupční organizace Transparency International k tendru uvedla, že není diskriminační a ani výrazně neomezí hospodářskou soutěž.

Lesy ČR patří asi polovina lesů v zemi, tedy přes 1,3 milionu hektarů. Z nich do tendru půjde zhruba 90 procent plochy.

Autor: ČTK

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah