Liberty Ostrava bude modernizovat ocelárnu. Získala kladné stanovisko EIA

Válcovna trub v Liberty Ostrava

Válcovna trub v Liberty Ostrava Zdroj: e15 Michal Nosek

Válcovna trub v Liberty Ostrava
Válcovna trub v Liberty Ostrava
Válcovna trub v Liberty Ostrava
Válcovna trub v Liberty Ostrava
Válcovna trub v Liberty Ostrava
23
Fotogalerie

Ostravská huť má blíže ke svému plánu na modernizaci ocelárny. Od ministerstva životního prostředí získala důležité kladné stanovisko při posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Hybridní technologie pro výrobu oceli, kterou chce huť do konce roku 2022 nahradit současné tandemové pece, bude mít výrazně menší vliv na životní prostředí.

„Modernizace ocelárny je jádrem plánované transformace Liberty Ostrava. Získání kladného stanoviska k EIA je milník na naší cestě k uhlíkové neutralitě, které chceme do roku 2030. Celkovou transformací huti zajistíme větší pružnost a dlouhodobou konkurenceschopnost a udržitelnost s minimálním vlivem výroby na životní prostředí,“ uvedl Pascal Genest, generální ředitel Liberty Ostrava, které je členem skupiny GFG Alliance, jež vlastní rodina Sanjeeva Gupty.

Modernizace ocelárny spočívá ve výstavbě dvou hybridních pecí, prvních tohoto typu v Evropě, které nahradí současné čtyři tandemové pece se stejnou výrobní kapacitou 3,5 milionu tun oceli ročně. Nová technologie pro výrobu oceli umožní huti využívat větší objem lokálního šrotu, čímž sníží její závislost na dovážených surovinách, radikálně omezí vliv výroby na životní prostředí a spojením výroby oceli ze surového železa s technologií elektrické obloukové pece jí umožní flexibilně reagovat na měnící se situaci na trhu. Novou ocelárenskou technologii chce huť vybudovat a uvést do provozu do konce roku 2022.

Video placeholde
Jak se vyrábí dráty v ostravských hutích Liberty Ostrava • e15, Liberty Ostrava

„Důležitou součástí modernizace je také připojení k síti velmi vysokého napětí, které nám umožní potenciál hybridní technologie využít naplno a v případě potřeby vyrábět ocel ze sta procent ze šrotu. Příprava připojení je v plném proudu, pracujeme na tom, abychom jej postavili do roku 2025,“ dodal Genest.

Společnost GFG Alliance plánuje v průběhu deseti let investovat do rozvoje ostravské hutě celkem 750 milionů eur. Kromě modernizace ocelárny bude součástí transformace také modernizace válcoven.