Na změně dodavatele energií Češi neušetří, většina nakonec platí víc

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Rasch Jan/Euro

Zákazníci na změně dodavatele energií neumí vydělat. Sice v průměru očekávají od přechodu ke konkurenci roční úsporu 300 korun, ve skutečnosti ale zaplatí v průměru o 314 korun více než u předchozího dodavatele. Zjistila do agentura IBRS, která oslovila tři stovky respondentů, kterým skutečnou výši úspor spočítala podle faktur za energie.

Změna dodavatele znamenala zvýšení účtů za elektřinu a plyn u 71 procent dotázaných. Výše ztráty se oproti loňskému průzkumu zvedla skoro na trojnásobek.

„Důvodem je mimo jiné to, že lidé nečtou smlouvy, které podepisují, a následně si nedokážou z faktur spočítat, jak se náklady na energie s novým dodavatelem změnily. Žijí prostě v tom, že platí méně, jak jim to prodejce řekl,“ tvrdí Tomáš Horejsek z agentury IBRS. Pravidelně kontroluje správnost faktur jen 21 procent dotázaných, loni to bylo 29 procent.

Cenu zvyšují poplatky

Rozdíl mezi očekávanou úsporou a skutečně zaplacenou částkou je často způsobený navýšením o poplatky, které původní dodavatel elektřiny neúčtoval.

„Jde třeba o poplatky za vystavení elektronické faktury a její zasílání, za přijetí samoodečtu či mimořádného odečtu od distributora. Zpoplatněno je také zasílání upomínek,“ upozorňuje Ondřej Grohar z poradenské společnosti Ensytra. Plně se tak projevuje, že prodejci lákají odběratele na nízkou cenu elektřiny, ale další poplatky před nimi často skrývají.

Měsíční poplatek za odběrné místo

Typickým poplatkem, kterým dodavatelé dohánějí nízkou marži z vlastní energetické komodity, je stálý měsíční poplatek za odběrné místo. Průměrnou cenu komodity tento poplatek může výrazně zvednout. V cenících zůstávají i různé sankce za předčasně ukončené smlouvy. „Jejich výše se pohybuje u domácnosti většinou v rozmezí od 5 do 10 tisíc korun, u podnikatelů až kolem 20 tisíc,“ dodává Grohar.

„U sankcí za ukončení smlouvy na dobu určitou se už projevuje autorita ombudsmana zřízeného při Energetickém regulačním úřadu (ERÚ), který podobné tvrdé jednání ze strany obchodníků dokáže ve většině případů vyřešit tak, že se sankce sníží nebo ji dodavatel odpustí,“ říká Jiří Chovjka, mluvčí ERÚ. Úřad může nepoctivé jednání potrestat pokutou. To je ale podle Chvojky v současné době velmi problematické, protože větší část smluvních podmínek je věcí dohody obou smluvních stran.

Horejsek: Klienti by uvítali přehledné grafy spotřeby
Ke změně dodavatele energie zpravidla zákazníky přemluví podomní prodejci slibem nižší ceny. „Z faktur jsme zjistili, že často neušetřili nic,“ říká Tomáš Horejsek z agentury IBRS.
E15: Kdy si lidé nejčastěji všimnou, že změnou dodavatele neušetřili?

Museli by mít najednou výrazný nedoplatek. Pak začnou pátrat po důvodu, čtou pečlivěji fakturu. U faktury však většinou rozumějí jen první straně, kde je jasný údaj o celkové částce, přeplatku, nedoplatku a fakturačním období. Lidé si nedokážou porovnat minulý stav s aktuálním dodavatelem.
E15: Kdyby byla faktura jednodušší, zabývali by se jí zákazníci více?

Možná ano. Když jsme zkoumali srozumitelnost faktur, respondenti nám často říkali, že by uvítali graf nebo tabulku, které budou jejich spotřebu porovnávat s minulým obdobím.
E15: Které poplatky účty za energie zbytečně zvyšují?

Postupně zanikají různé aktivační poplatky při přechodu k novému dodavateli. Ale stále zůstávají jakési deaktivační poplatky, když chtějí zákazníci od obchodníka odejít. U některých dodavatelů se objevují různé poplatky třeba za garanci nižší ceny.