Nákup Příbramské teplárenské financoval Natland, získal i menšinový podíl

Příbramská teplárenská

Příbramská teplárenská Zdroj: Profimedia

Zakladatel Natlandu Tomáš Raška
Zakladatel Natlandu Tomáš Raška
Zakladatel Natlandu Tomáš Raška
Zakladatel Natlandu Tomáš Raška
Příbramská teplárenská
6
Fotogalerie

Na investici skupiny EnergoFuture do příbramské teplárny se výrazně podílela skupina Natland, která transakci financovala. Ta se zároveň stala vlastníkem třetinového podílu ve společnosti Mincom CZ, jež zcela vlastní Příbramskou teplárenskou. 

„Aby se transformační práce v příbramské teplárně stihly do začátku topné sezony, bylo nutno jednat rychle, k čemuž přispěla i kvalita technické přípravy stávajícího týmu Příbramské teplárenské a týmu EnergoFuture,“ uvedl většinový vlastník Natlandu Tomáš Raška.

Natland si financování transakce pojistil, protože k teplárně má podle výpisu z obchodního rejstříku zástavní právo Natland Finance investiční fond. „EnergoFuture se zaměřuje na vyhledávání, optimalizace a provozování energetických zdrojů. Tedy je logické, že si hledal finančního partnera,“ uvádí obchodní ředitel EnergoFuture Milan Nebuchla.

Příbramská teplárenská změnila majitele po desítkách let v konkurzu. Teplárenská aktiva společně prodávali Příbram a konkurzní správce Příbramské teplárenské.

Příbram podle dříve odsouhlasené kupní smlouvy získá téměř 37 milionů, což představuje čtrnáct procent z celkové ceny. Ta se tedy bude pohybovat okolo 264 milionů korun. Na účet konkurzního správce teplárny pak přijde téměř 227 milionů korun. Kvůli daním a kaucím, které souvisejí s obchodováním na trhu s elektřinou a na trhu s podpůrnými službami, se ještě celková cena pro Mincom CZ výrazně zvýší.

Přechod na biomasu

Dalších zhruba 120 milionů korun si vyžádá investice do přeměny kotlů, aby bylo možné spalovat místo hnědého uhlí biomasu. Nově bude zdroj kromě tepla vyrábět také elektřinu, jeho instalovaný výkon má být dvacet megawattů.

„Namísto hnědého uhlí bude teplárna od nové topné sezony spalovat lehce obnovitelnou dřevní štěpku a přestavěný kotel bude mít navíc o šestinu vyšší účinnost,“ dodává Nebuchla.