OKD propustí 1600 lidí, více než desetinu z celkového počtu | E15.cz

OKD propustí 1600 lidí, více než desetinu z celkového počtu

OKD propustí 1600 lidí, více než desetinu z celkového počtu
OKD
• 
ZDROJ: ČTK

ČTK

V těžební společnosti OKD letos skončí zhruba 1600 lidí. Okolo 300 zaměstnanců firma propustí ke konci dubna a dalších přibližně 500 jich odejde během roku například do důchodu, jiného zaměstnání nebo ze zdravotních důvodů. Přes 800 lidí bude muset postupně odejít z externích dodavatelských firem společnosti.

Zaměstnanci, kteří budou propuštěni z organizačních důvodů, dostanou odstupné ve výši šesti měsíčních platů. Podle Síbrta půjde o pracovníky napříč všemi doly i profesemi.

Předseda Sdružení hornických odborů OKD Jaromír Pytlík řekl, že odbory chtějí, aby se snižování stavu týkalo hlavně zaměstnanců z ciziny. Zaměstnávají je hlavně dodavatelské firmy. „My jsme chtěli, aby se snižování stavů odehrávalo v oblasti dodavatelů, takže nám bylo přislíbeno, že letos přes 820 lidí skončí jako dodavatelé,“ řekl Pytlík.

Ne všichni zaměstnanci externích firem jsou ale z ciziny. „Máme firmy jako VOKD, kde jsou sami naši občané, další firmy, které jsou míchané Čechy, Slováky, Poláky, takže zase to zatíží tu nezaměstnanost a ty problémy v našem kraji,“ řekl odborový předák.

OKD má nyní zhruba 11 tisíc vlastních zaměstnanců, dalších 3000 lidí zaměstnávají dodavatelské firmy. Moravskoslezský kraj patří k regionům s nejvyšší nezaměstnanosti v zemi, na konci ledna tam bylo bez práce přes 85 tisíc lidí a podíl nezaměstnaných činil deset procent.

Dale Ekmark: Společnost OKD bude v roce 2015 pokračovat v komplexní transformaci, která začala v polovině roku 2013 a jejímž hlavním cílem je snížit jednotkové náklady na vytěženou tunu uhlí

Přirozené odchody se podle Pytlíka nedají ovlivnit. Jde o směs lidí, kteří nemohou dál pokračovat například po úrazu nebo kvůli chorobám z povolání. Odbory hodlají hájit hlavně zaměstnance, kteří by měli odejít z organizačních důvodů. „Tam k tomu chceme výrazně přistoupit. To znamená, že s kým se dohodnou, že chce odejít, ať odejde. Ale ostatní, pokud neprokážou nějaké závažné důvody v jeho pracovní morálce, tak není důvod je propouštět, dokud tady jsou Poláci,“ řekl Pytlík.

Mluvčí vládního zmocněnce Jana Dronská uvedla, že tripartita se na zasedání dohodla, že o pomoc při řešení dopadů situace v OKD a útlumu těžby požádá vládu. Zástupci krajské tripartity chtějí další kroky projednat v nejbližším možném termínu s premiérem.

„Jsem rád, že vedení OKD k tomu přistupuje zodpovědně a chce udržet těžbu uhlí v následujících třech letech kolem sedmi milionů tun ročně. To nám dává určitý prostor připravit se na útlum těžby,“ řekl předseda tripartity, vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Jiří Cienciala.

Vzroste tlak na efektivitu

Výkonný ředitel OKD Dale Ekmark uvedl, že situace na světových trzích s černým uhlím zůstává špatná a podle odhadů se nedá v nejbližším období očekávat, že by ceny uhlí výrazněji vzrostly. „Proto bude společnost OKD pokračovat v roce 2015 v komplexní transformaci, která začala v polovině roku 2013 a jejímž hlavním cílem je snížit jednotkové náklady na vytěženou tunu uhlí,“ uvedl Ekmark. Bude podle něj nutné dále zvýšit produktivitu práce, a to ze zhruba 600 tun na zaměstnance na 800 tun na zaměstnance.

Evropská komise schválila České republice uvolnění veřejných peněz na zmírnění sociálních dopadů uzavření Dolu Paskov. Jeho uzavření je jedním z úsporných opatření, které chce těžební firma dělat. Vláda se loni v červnu s majitelem dohodla, že těžba ve ztrátovém dole poběží do konce roku 2017 a kabinet zaplatí 600 milionů korun na sociální programy horníků.

OKD je jediným producentem černého uhlí v zemi. Je dceřinou firmou společnosti New World Resources (NWR), která patří z 50,5 procenta skupině CERCL Mining. V této skupině, která se dříve jmenovala BXR Mining, má poloviční podíl podnikatel Zdeněk Bakala. Ve firmě NWR drží zbylé podíly institucionální investoři a drobní akcionáři.

Autor: ČTK
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!