Při kritickém nedostatku by se plyn dodával jen domácnostem nebo nemocnicím

Plynová krize: Zastavení dodávek do Bulharska a Polska

Plynová krize: Zastavení dodávek do Bulharska a Polska Zdroj: ČTK / AP / Sergei Grits

Plynovod
Plynovod
3
Fotogalerie

Při kritickém nedostatku plynu by se dodávky zachovaly jen domácnostem a kritické infrastruktuře, například nemocnicím. Existuje deset takzvaných odběrových stupňů pro omezování spotřeby. V prvním stupni by se omezily dodávky zákazníkům, kteří mají možnost přejít na jiné palivo. Informoval o tom Marek Vošahlík z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Rusko zastavilo dodávky plynu do Polska a Bulharska. Dodávky plynu do České republiky jsou stabilní, plynárenská soustava funguje bez omezení.

Naprostá většina plynu se do české sítě dostává z východní části Německa. Přerušení dodávek ruského plynu do Polska a Bulharska by nemělo mít vliv na dodávky plynu do České republiky. Na dotaz ČTK to dnes uvedl Vojtěch Meravý, mluvčí společnosti Net4Gas, která je provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v ČR.

„Pokud by se situace dlouhodobě a prudce zhoršila, postupovalo by se dle platné energetické legislativy – případným vyhlašovatelem stavu nouze je v takovém případě provozovatel přepravní soustavy, společnost Net4Gas, která by za stavu nouze tuzemskou plynárenskou soustavu řídila,“ uvedl Vošáhlík.

„Net4Gas je dobře propojen s německou a slovenskou sítí a může exportovat plyn do Polska. Jsme schopni a připraveni plyn přepravovat různými směry a z různých zdrojů na základě kapacit a nominací, objednaných našimi klienty, a v souladu s evropskou a českou legislativou,“ uvedl Meravý.

Plán Česka při odstavení dodávek plynu

Video placeholde
• Videohub

Net4Gas shromažďuje všechny relevantní informace pro posouzení případného rozdílu mezi dodávkami a poptávkou po plynu. Bilance nabídky a poptávky bude projednávána v rámci Centrálního krizového štábu plynárenské soustavy ČR, který je složen ze zástupců plynárenského sektoru a ministerstva průmyslu a obchodu.

Předseda krizového štábu pak může například rozhodnout o předcházení stavu nouze nebo okamžitě vyhlásit stav nouze. V druhém případě může v závislosti na závažnosti výpadku dodávek vyhlásit jeden z deseti odběrových stupňů pro omezení spotřeby.

První až pátý odběrový stupeň slouží k omezení dodávky plynu. Šestý až desátý stupeň je určený k přerušení dodávek plynu. Existuje pak také takzvaný havarijní odběrový stupeň, při němž se přerušuje dodávka všem zákazníkům.

„Omezení nebo přerušení dodávek plynu pro jednotlivé zákazníky se provádí v souladu s vyhlášeným odběrovým stupněm. Jedním z nejdůležitějších cílů tohoto procesu je zachování dodávek zemního plynu pro provozovatele kritické infrastruktury a chráněné zákazníky - domácnosti, zdravotnictví a sociální služby, výrobce potravin, integrovaný záchranný systém a tak dále - po co nejdelší dobu,“ uvedl Net4Gas.