Státní zástupce si vyžádal důkazy o tunelování OKD

Důl Darkov

Důl Darkov Zdroj: ctk

Olomoucké vrchní státní zastupitelství vyšetřuje představenstvo insolventního těžaře OKD a jeho matky NWR pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku a pro zneužití informací v obchodním styku. Minulý pátek si od ostravského krajského soudu, který řeší insolvenci OKD, státní zástupce vyžádal dokumenty, v nichž nynější vedení OKD popisuje některé podezřelé transakce, které mohly v minulosti severomoravskou těžební firmu poškodit.

Ostravský soud předběžným opatřením z 26. května zabránil většinovým vlastníkům a zároveň věřitelům OKD, kteří jsou sdružení do skupiny Ad-hoc Group, rozhodovat o osudu firmy. Případné rozhodnutí vlastníků o zastavení či omezení provozu musí posvětit prozatímní věřitelský výbor. Investiční fondy sdružené v AHG, které dohromady drží 61 procent hlasovacích práv v mateřské NWR, se proti verdiktu soudu odvolaly.

Vedení OKD po vydání předběžného opatření začalo s forenzním šetřením, které má prozkoumat dřívější transakce a jednání vlastníků OKD, kvůli nimž mohlo OKD utrpět újmu. Na základě tohoto šetření by OKD mohlo po NWR a jeho blízkým osobám požadovat náhradu vzniklé škody, píšou zástupci OKD ve vyjádření k odvolání AHG, které je k dispozici v insolvenčním rejstříku.

Prvním příkladem podezřelé transakce je rozdělení původní OKD v roce 2006 na šest nástupnických společností. Do jednotlivých firem byla rozdělaná těžební aktiva, hornické byty, zařízení pro odvětrávání dolů a nemovitosti a pozemky. O dva roky později vznikla NWR Energy, která ovládla energetické hospodářství OKD. V následných transakcích se některé z těchto společností ocitly mimo koncern OKD.

Podezřelé rozdělení

Vedení OKD upozorňuje například na společnost RPG Byty, kterou nyní kontroluje lucemburská společnost s neznámou vlastnickou strukturou. Zařízení pro odvětrávání dolů, které je pro těžbu životně důležité, získala společnost Green Gas DPB. Energetické hospodářství, bez něhož nelze těžbu provozovat, přešlo do vlastnictví Veolia Průmyslové služby ČR. Zároveň OKD uzavřela s Green Gas a Veolií smlouvy o odběru služeb. Na plnění těchto smluv je závislé nejen OKD, ale dotýká se i mateřské NWR, a tedy i jejich dnešních vlastníků.

Jako příklad OKD uvádí smlouvu s Veolií. Pokud by OKD zpochybnilo některé závazky vůči Veolii, musela by NWR zaplatit smluví pokutu 10 milionů eur. OKD přitom nyní některé závazky z této smlouvy rozporuje. Těžební firma tím mimo jiné obhajuje, proč požádala soud o omezení práv svých akcionářů předběžným opatřením.

Úvěr na dividendy

OKD prošetřuje také refinancování úvěru vnitroskupinovou půjčkou ve výši 11,76 miliardy korun z roku 2010. Z úvěrové smlouvy vyplývá, že úvěr sloužil pro vyplacení dividend a dalších závazků tehdejším akcionářům NWR, mezi něž patřil i Zdeněk Bakala. Vedení OKD nyní tvrdí, že úvěr firmu poškodil, protože dál zvýšil už tak vysoké zadlužení. Usuzuje z toho, že akcionáři OKD tím získali výhodu na úkor OKD.

Olomoucké vrchní státní zastupitelství se hospodařením OKD zabývá na základně trestního oznámení investiční skupiny Arca Capital miliardáře Pavola Krúpy. Ten vlastní blíže neupřesněný počet akcií NWR a část pohledávek za NWR a OKD. Před vyhlášením insolvence se ucházel o převzetí OKD.