Teplárny po povodních obnovují dodávky tepla a teplé vody

Zaplavené domy v ústecké čtvrti Střekov

Zaplavené domy v ústecké čtvrti Střekov

Teplárny začínají obnovovat dodávky teplé vody a tepla v oblastech postižených záplavami. Zástupci tepláren se shodují, že díky zkušenostem z předchozích povodní a protipovodňovým opatřením se nyní podařilo zabránit daleko větším škodám a problémům s dodávkami tepla a teplé vody.

Teplá voda zatím neteče ve Štětí. Na vině není voda v řece, ale v městské kanalizaci. Splaškové vody je hodně a nestačí se odčerpávat přes hráze. „Proto město požádalo společnost RATE o přerušení dodávky teplé vody, aby se minimalizovalo její množství v kanalizaci,“ vysvětlil situaci technický ředitel Michal Štajnc. Podle něj teplá voda opět poteče, jakmile se podaří situaci stabilizovat.

Současně s odstavením chemičky v Lovosicích bylo s vedením města projednáno také přerušení dodávky tepla pro město. Odstavena totiž byla elektrárna chemičky, která napáječem zásobuje tepelnou soustavu v Lovosicích. Bez tepla a teplé vody je od včerejšího dne část Ústí nad Labem Střekov i výměníkové stanice v záplavové oblasti levého břehu Ústí nad Labem.
V Děčíně společnost TERMO preventivně demontovala 22 výměníkových stanic z evakuovaných objektů. V případě jejich zatopení by škody dosáhly řádu milionů korun. Co je však důležitější, obnova dodávky by při opravě zaplavených stanic trvala až dva týdny, zatímco jejich zpětná instalace bude takto trvat jen dva dny.

Topí se i v červnu

Z pohledu Pražské teplárenské nebyly letošní povodně tak ničivé jako v roce 2002. Žádný ze zdrojů na území Prahy nebyl zasažen a teplo nebylo jen ve dvou případech vinou zaplavení předávací stanice spodní vodou nebo přerušení dodávky elektrické energie. Distribuce tepla z Elektrárny Mělník nebyla přerušena, i když při zaplavení Zálezlic voda dosahovala až k izolaci napáječe. Tepelná elektrárna Mělník kvůli povodním odstavila z provozu několik bloků. Ty zásobovaly mimo jiné teplem nedaleký Mělník. Částečně je teplo v Mělníku zajišťováno náhradním způsobem. Bloky elektrárny zásobující teplem Prahu zatím provoz do středečního dopoledne nepřerušily a vývoj hladiny Labe je zatím příznivý.

V Táboře byla obnovována dodávka tepla po víkendových přívalech vody z okolních luk a polí postupně od nedělního večera, kdy se podařilo odčerpat vodu ze zaplavených rozvodů. Na sídlišti nad Lužnicí se kvůli opakovanému zaplavování parovodu Východ dočkali odběratelé teplé vody v pondělí večer. Dnes je situace se zásobováním teplou vodou v celém městě bez omezení.
Povodeň neměla zásadní vliv na zásobování teplem ve Strakonicích. Docházelo pouze k průsakům do několika parovodních šachet, většinou vinou spodní vody. „Po povodních v roce 2002 byl Teplárnou Strakonice přijat program Zodolnění rozvodů tepla, který byl během tří let stoprocentně splněn a letos prošel ostrou zkouškou na výbornou.,“ tvrdí František Kutheil, odborný ředitel teplárny pro techniku.

I kvůli chladnému počasí teplárny nepřestávají dodávat teplo pro vytápění ani v červnu. Odběratelé s moderním dvoutrubkovým systémem s předávací stanicí přímo v domě si o využívání dodávaného tepla i k ohřevu topné vody rozhodují sami. Objekty zásobované teplem starším čtyřtrubkovým systémem musí o dodávky tepla pro vytápění teplárnu po 1. červnu požádat.