Malý pražský Manhattan. V Nových Butovicích vyrostou dva mrakodrapy

Vizualizace možné podoby budovy Aspira II od Studia acht (vlevo) a Top Toweru od Davida Černého (vpravo)

Vizualizace možné podoby budovy Aspira II od Studia acht (vlevo) a Top Toweru od Davida Černého (vpravo) Zdroj: repro IPR

Vizualizace možné podoby budovy Aspira II od Studia acht
Možná podoba piazzety před budovou Aspira II
Vizualizace obou věží
Hmotová studie obou věží - vlevo Top Tower od Trigemy, vpravo Aspira II od LiveSportu
Pohled od mostu
12
Fotogalerie

Okolí stanice metra B Nové Butovice dostane v následujících letech dvě výškové dominanty. Kromě diskutovaného projektu Top Tower společnosti Trigema navrženého umělcem Davidem Černým tam tým architektů Studia acht připravuje projekt polyfunkční výškové budovy Aspira II, jejímž investorem je česká technologická společnost Livesport. Obě budovy s výškou přes sto třicet metrů překonají dosud nejvyšší budovu Česka, brněnskou AZ Tower.

Oba projekty by v Nových Butovicích mohly odstartovat výstavbu „mrakodrapového okrsku“ po vzoru pankrácké pláně nebo Žižkova. Indicií k tomu je nejen původní urbanistický návrh Jihozápadního města architekta Ivo Obersteina, jehož koncepce a provedení jsou urbanisty velmi ceněny, ale také připravovaný Metropolitní plán. V něm je území obklopující stanici metra určeno k výstavbě budov s výškou až sto metrů.

K záměru postavit na místě další výškový objekt se kladně vyjádřili i členové gremiální rady, tedy poradního orgánu Institutu plánování a rozvoje. „Myslím si, že tam takový projekt patří a vyšší zástavba nevadí. Otázkou pro mě zůstává, zda máme povolit dva solitéry, nebo by tam měly vyrůst i další výškové stavby,“ zhodnotil koncept lokality na zasedání rady architekt Ladislav Lábus.

Pokračování rozvoje v oblasti očekává i Vladimír Brož. „Myslím, že výškové budovy se tady budou stavět dál. Pozitivně hodnotím respektování původního urbanismu Ivo Obersteina. Jsem zvědavý, jak se k tomuto návrhu postaví,“ reagoval Brož a nezapomněl připomenout Obersteinův velmi kritický postoj k věži Top Tower Davida Černého. Podoba obou projektů zatím není finální a v důsledku připomínek se může v budoucnu změnit. 

Koordinaci projektů připravovaných oběma investory zastřešil pražský magistrát v čele s náměstkem primátora Petrem Hlaváčkem. „Nyní máme za sebou tři jednání, na kterých jsme společně s Trigemou konzultovali vývoj projektů a spolupráce probíhá s magistrátem, dopravním podnikem i s městskou částí,“ popsal architekt Václav Hlaváček ze Studia acht. Studio teď pracuje na přípravě dokumentace pro územní řízení.

Skleněný věžák společnosti LiveSport bude kombinací bytových, retailových a administrativních prostorů a obyvatelům lokality přinese nový veřejný prostor kombinující dlážděnou piazzetu a višňový sad. Předprostor 137 metrů vysoké budovy naváže přímo na vestibul metra. Objekt nabídne paletu dispozičně různě řešených bytů vyššího standardu, které vytvoří protiváhu colivingového projektu Top Tower.

Na severní hraně pozemku město plánuje parkoviště P+R, které se stane zakončením připravované Radlické radiály a přestupním uzlem na metro. Aby nedošlo k úplnému rozdělení města navrhují architekti radiálu, která napojí Jihozápadní město a Nové Butovice na městský okruh, překlenout Komářím mostem.

Podívejte se na nejdražší byty v České republice

Video placeholde
Nejdražší byty v České republice • Videohub