Pražské stavby se vlečou a prodražují | E15.cz

Pražské stavby se vlečou a prodražují

Pražský primátor Bohuslav Svoboda (vpravo) a generální ředitel společnosti Metrostav Pavel Pilát, poté co symbolicky naplnili vozík zeminou u příležitosti vytěžení posledního kubíku na stavbě tunelového komplexu Blanka. Slavnostní ukončení ražby se uskutečnilo 5. září v Praze. Na akci aktivisté z občanského sdružení Pražské fórum rozvinuli transparent s nápisem "Tunel lží" (v pozadí).
Pražský primátor Bohuslav Svoboda (vpravo) a generální ředitel společnosti Metrostav Pavel Pilát, poté co symbolicky naplnili vozík zeminou u příležitosti vytěžení posledního kubíku na stavbě tunelového komplexu Blanka. Slavnostní ukončení ražby se uskutečnilo 5. září v Praze. Na akci aktivisté z občanského sdružení Pražské fórum rozvinuli transparent s nápisem "Tunel lží" (v pozadí).
• 
ZDROJ: ctk

dna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Hlavnímu městu nekontrolovaně rostou náklady na jednotlivé stavby, prodlužuje se doba jejich dokončení a stoupá rozestavěnost. Ukázal to audit společnosti Deloitte Advisory, který si na odboru městského investora (OMI) nechal zpracovat magistrát. OMI má přitom na starosti miliardové pražské stavby, jako je například tunelový komplex Blanka.

Podle auditorů odbor také neplánuje investice ve střednědobém horizontu, ale pouze z roku na rok. Přidělenými penězi se často zaplatí jen staré dluhy. Auditoři jako vzorek porovnávali 55 projektů od roku 2008. Zjistili u nich, že se průměrně prodloužily o 4,2 roku, u investic označovaných za strategické to bylo dokonce 5,6 roku.

„Příčina prodloužení není nijak odůvodněná a zdokumentovaná. Jednou z těchto příčin je nedostatečné finanční plánování, které vede k tomu, že novými penězi z rozpočtu se zaplatí staré dluhy a termín dokončení stavby se dále prodlužuje,“ uvádí analýza Deloitte Advisory.

„U celé řady objektů se OMI nedaří zajistit ani vyvedení majetku, respektive jeho převod na správce, který není jasně stanovený od začátku realizace investice,“ upozorňují dále auditoři.

Realizace projektů není nijak manažersky sledována a portfolio se u klíčových ukazatelů nekontroluje z hlediska odchylek od původního plánu. Auditoři si rovněž stěžují na

absenci klíčových dat z minulosti, jako jsou například schválené rozpočty za jednotlivé roky v elektronické podobě. Na OMI se totiž dosud pracuje pouze s dokumenty v papírové podobě.

Autor: dna