Průlomový verdikt: firma obdrží satisfakci za šikanózní návrh na insolvenci | E15.cz

Průlomový verdikt: firma obdrží satisfakci za šikanózní návrh na insolvenci

ilustrační foto
ilustrační foto
• 
ZDROJ: profimedia.cz

try

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Městský soud v Praze vynesl 28. ledna průlomové rozhodnutí v oblasti šikanózních insolvenčních návrhů. Vyhověl žalobě akciové společnosti PSJ, která požadovala satisfakci za neopodstatněný insolvenční návrh Pavla Čvančary, správce konkurzní podstaty firmy Terrima.

Zatím nepravomocné rozhodnutí Městského soudu v Praze ukládá žalovanému povinnost zveřejnit omluvu v deníku Hospodářské noviny a dále zaplatit společnosti PSJ na náhradu imateriální újmy satisfakci jeden milion korun. PSJ byla v řízení úspěšná, tudíž jí soud rovněž přiznal plnou náhradu nákladů řízení.

„S rozhodnutím soudu se ztotožňujeme a vítáme jej jako akceptovatelnou náhradu újmy, kterou společnost PSJ v důsledku šikanózního návrhu žalovaného utrpěla. Vnímáme jej i jako preventivní ochranu před podáváním nedůvodných insolvenčních návrhů ze strany třetích subjektů. Věříme, že tento precedent pomůže i dalším podobně postiženým společnostem,“ okomentoval rozhodnutí generální ředitel PSJ František Vaculík.

O co v případu šlo

Pavel Čvančara, správce konkurzní podstaty firmy Terrima, podal 22.října 2010 proti PSJ insolvenční návrh, kterým se domáhal zjištění úpadku společnosti a prohlášení konkursu. Vzhledem k tomu, že tvrzení uvedená v insolvenčním návrhu byla zcela nedostatečná, insolvenční soud návrh žalovaného o čtyři dny později odmítl.

Krajský obchodní soud v Brně tehdy vysvětlil, že důvodem odmítnutí insolvenčního návrhu je skutečnost, že navrhovatel neuvedl a neprokázal skutečnosti, které by osvědčovaly úpadek společnosti PSJ. Z návrhu zejména nevyplnul počet dalších věřitelů včetně jejich určitého označení a uvedení způsobu jejich zjištění.

Už tehdy soud insolvenční návrh vůči PSJ označil za neoprávněný a šikanózní. „Jeho cílem bylo, aby akciová společnost PSJ byla nucena k úhradě sporné, neprokázané a fiktivní pohledávky. Její existence nebyla navrhovatelem prokázána po dobu již čtyři roky trvajícího řízení,“ konstatoval soud.

„Vzhledem k tomu naše společnost zahájila ve smyslu ustanovení § 147 insolvenčního zákona o jiné újmě soudní řízení u Městského soudu v Praze,“ vysvětlil mluvčí PSJ Miroslav Fuks.

Újma podle jeho upřesnění spočívala v poškození dobrého jména a pověsti společnosti PSJ v důsledku nedůvodně zahájeného insolvenčního řízení na základě šikanózního návrhu. V soudním řízení se PSJ domáhala uložení povinnosti žalovanému ke zveřejnění omluvy a poskytnutí peněžité satisfakce.

Autor: try