Romanův mrakodrap na Lužinách má oranžovou. Musí doplnit dokumentaci | E15.cz

Romanův mrakodrap na Lužinách má oranžovou. Musí doplnit dokumentaci

Lužiny - model 26patrového domu "nalepeného" na Obchodní centrum Lužiny
Lužiny - model 26patrového domu "nalepeného" na Obchodní centrum Lužiny
• 
ZDROJ: cenia.cz

Miroslav Tryner

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Verdikt o kontroverzním projektu polyfunkční domů s 26patrovým mrakodrapem v Praze 13 na Lužinách opět nabírá zpoždění. Odbor ochrany životního prostředí pražského magistrátu, který měl posoudit vliv stavby na životní prostředí (EIA), vrátil dokumentaci k doplnění. S projektem nesouhlasí většina samosprávných celků, veřejnosti a ostatních subjektů.

„Posudek EIA nebyl zatím zpracován. Dne sedmého července 2015 vrátil náš odbor ochrany životního prostředí dokumentaci k doplnění. Zpracování doplňku je plně v režii oznamovatele,“ odpověděl na dotaz E15.cz mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Kontroverzní projekt deník E15 a server E15.cz sleduje od počátku. Podle zjištění deníku E15 se vše točí kolem lidí blízkých bývalému šéfovi ČEZ Martinovi Romanovi.

Původní varianta počítala s výstavbou pěti 16podlažních domů s 303 byty, 467 parkovacími stáními a kancelářemi, které plánoval soukromý investor City West Investors přilepit k zrekonstruovanému Obchodnímu centru Lužiny.

Nová alternativní varianta počítá se stavbou dvou 16patrových domů na východní straně obchodního centra, a jednou 26 patrovou věží na straně západní.

Klíčové odpovědi chybí

Jedním z požadovaných bodů od magistrátu je i doplnění varianty, která bude respektovat požadavek na celkové snížení objemu záměru.

V dokumentaci magistrát i nezávislý expert ing. Richard Kuk postrádal i řadu dalších klíčových informací. Například porovnání bilancí navržených variant včetně uvedení plánovaného počtu obyvatel, zaměstnanců a parkovacích kapacit.

Stejně jako řešení přetížení komunikací při realizaci stavby, nakládání s odpady při provozu areálu, náhradu za zrušená parkovací místa pro veřejnost či umístění ploch pro obchod a služby.

Nesouhlasí téměř všichni

To jsou všechno důvody, proč má projekt tolik kritiků. Ti tvrdí, že již nyní přetížená oblast Lužin další neplánovanou zástavbu kapacitně neunese.

Nesouhlas se stavbou vyjádřilo Hlavní město Praha i Městská část Praha 13. Stejně proti jsou i místní veřejnost a sdružení, požaduje zamítnutí stavby.

Jejich řipomínky se týkají zhoršení hlukové situace, dopadu na zdraví obyvatel, dopravu, oslunění a celkového narušení pohody obyvatel.

Ve svém vyjádření se záměrem nesouhlasil a vznesl připomínky i Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Výrok je ve hvězdách

A kdy se na Lužinách rozhodnutí o projektu mrakodrapů dočkají. „Vzhledem k tomu, že nelze odhadnout délku zpracování doplňku dokumentace, je odhad předběžného termínu vydání stanoviska velmi obtížný,“ říká mluvčí magistrátu.

Doplněk bude podle jeho slov následně předán nezávislému zpracovateli posudku, který ho vystaví. Dle zákona bude doplnění dokumentace zasláno k vyjádření dotčeným správním úřadům a samosprávným celkům a zveřejněno až současně s posudkem.

K posudku i doplněné dokumentaci se lze vyjádřit ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění, popřípadě se k němu vyjádřit na veřejném projednání. Veřejné projednání se bude konat nejpozději pět dnů po uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku. Sečteno a podtrženo: termín je neznámý.

Model stavby věžových domů u obchodního centra LužinyAutor: cenia.cz
Model projektu stavby polyfunkčních domů na Lužinách. První varianta s pěti domy. (Zdroj: portal.cenia.cz)