Správu nemovitostí v Praze čím dál častěji zajišťují profesionálové

Správu nemovitostí v Praze čím dál častěji zajišťují profesionálové. Prague Property Management se stará již o více než 10 000 bytů.

Správu nemovitostí v Praze čím dál častěji zajišťují profesionálové. Prague Property Management se stará již o více než 10 000 bytů. Zdroj: Prague Property Management, a.s.

Developerské firmy i společenství vlastníků nemovitostí ve starší zástavbě se v posledních letech čím dál častěji obracejí na specializované firmy, které zajišťují komplexní správu nemovitostí včetně záležitostí přímo souvisejících s SVJ. Rostoucí technologické i legislativní nároky na správu budov dělají domovníkům z řad obyvatel starosti a konzultace se zkušenými odborníky může vlastníkům bytů v konečném důsledku ušetřit prostředky.

Zapomeňte na Vlastníky, dejte prostor odborníkům

Rozhodování o důležitých věcech v bytových domech na schůzích společenství vlastníků není vždy jednoduchou záležitostí. SVJ jsou navíc ze zákona právními subjekty, což znamená povinnost vést účetnictví, volit předsedu či výbor s hmotnou odpovědností, nebo svolat schůzi a skutečně se setkat a projednat novinky v domě alespoň jedenkrát ročně.

Alternativou je profesionální správa nemovitostí a bytových fondů zajištěná společností, která se problematikou zabývá a má o veškerých zákonných požadavcích i trendech v oblasti správy nemovitostí přehled. Mezi přední poskytovatele tzv. facility managementu patří v hlavním městě společnost Prague Property Management, která spravuje přes 10 000 bytů ve 150 objektech ve všech částech metropole. Správcovská firma může kromě profesionálního předsedy SVJ a dodržení všech formálních náležitostí zajistit třeba i pravidelný úklid a údržbu, což zvyšuje kvalitu života vlastníků a nájemníků a v dlouhodobém horizontu tím často roste cena bytů ve spravovaném objektu.

Na elektronické vývěsce najdete vše důležité

Způsob, jakým je o nemovitosti postaráno, se za 25 let působení Prague Property Management výrazně proměnil. Náročné obíhání budov a komunikace přes nástěnky je minulostí, většinu komunikace obstará Elektronický Domovní Asistent neboli EDA. Služby profesionální správy jsou vítaným zjednodušením především pro majitele investičního bytového portfolia i společenství vlastníků, která delší dobu v otázce projednávání budoucnosti bytových domů stojí na mrtvém bodě. Spokojené klientské reference však ukazují na to, že přenechat tyto starosti odborníkům se vyplatí téměř vždy.

Více info na www.ppmas.cz.