Jak založit, vést a rozvíjet start-up: Byznys plán a peníze

Start-up Akademie

Start-up Akademie Zdroj: E15.cz

Náročnost na vstupní investici se bude lišit podle oboru činnosti a typu startupu. Začít můžete od pár stokorun za doménu a hosting až po řádově tisíce za registraci firmy na úřadech.
„Platí, že podnikatelé by měli mít nějakou kostru, přehled, nějakou myšlenkovou mapu, jak udělat to, co chtějí udělat. Ale už to nemusí mít tu formu těžkého, složitého dokumentu,“ říká Ondřej Bartoš z investiční společnosti Credo Ventures.
„Mám rád projekty, do kterých vstupuji v úvodní fázi, tedy jako takzvaný andělský investor, nicméně jsem pak ochoten s firmou pokračovat i v dalších investičních kolech,“ říká andělský investor a podnikatel Jiří Hlavenka.
„Dnes je jednodušší získat ekvitní investici než dluhové financování od banky,“ říká Michal Šmída, zakladatel a šéf fintechové společnosti Twisto.
„Jestliže chce zakladatel se svým projektem uspět, musí mít vysokou ambici už od samotného startu a cíleně hledat ty nejlepší investory,“ říká Martin Hudeček, investiční manažer RSJ Investments.
6
Fotogalerie

V dalším díle našeho seriálu o budování start-upu se podíváme na téma byznys plánu a financí.

Když už víte, co a pro koho budete dělat, měli byste se zamyslet nad tématy jako byznys plán, finance, velikost trhu či konkurence. Byznys plán se hodí, abyste měli určitou představu, jak budete postupovat. Pravděpodobně se postupně několikrát změní, ale přesto je to pomocník na vaší cestě za prosperující firmou.

„Za posledních deset, patnáct let se doba ohromně zrychlila. Myslím, že potřeba strukturovaného byznys plánu, jak se učil a asi pořád učí na vysokých školách, je významně slabší. Platí, že podnikatelé by měli mít nějakou kostru, přehled, nějakou myšlenkovou mapu, jak udělat to, co chtějí udělat. Ale už to nemusí mít tu formu těžkého, složitého dokumentu,“ říká Ondřej Bartoš z investiční společnosti Credo Ventures a dodává, že na formě byznys plánu už dnes nezáleží. „Pokud budou mít intimní znalost své oblasti, měli by být schopni zodpovědět všechny otázky typu proč, kdy, jak a co, což je jinými slovy to, co byl byznys plán.“

Jak byznys plán vypadá a jak jej sestavit se můžete zdarma podívat v online kurzu www.leancanvas.cz

VELKÉ OČI

Co však startupy významně podceňují, je podle Petra Mandíka ze StartupBoxu výzkum trhu, ať už jde o rešerše, analýzu přímé i nepřímé konkurence, a především pak alternativ k zamýšlenému produktu. Z tohoto pohledu je český startupový ekosystém stále nezralý. Z kvalitní analýzy konkurence a alternativ se přitom lze mnohé naučit. „Za poslední roky jsem potkal stovky startupů a ty, které disponovaly kvalitně zpracovanou analýzou trhu, na nějž chtěly vstoupit, bych spočítal na prstech jedné ruky,“ říká Mandík a dodává, že startupy raději žádné alternativní produkty nehledají, aby náhodou nějaké nenašly.

Velkým úskalím startupových plánů bývají také „velké oči“, upozorňuje Martin Vitek, zakladatel projektu Soutěž & Podnikej, který učí středoškoláky podnikat. Ten se u svých studentů často setkává s přílišným optimismem. „Představují si, že jejich nápad bude vydělávat mnohem víc a stát mnohem méně, než je reálné. Jednoduchá pomůcka zní: Ať už vytváříte jakýkoli byznys, předpokládané zisky vydělte dvěma a předpokládané náklady naopak dvěma vynásobte. Pokud vám to bude stále vycházet, jste na správné cestě,“ vysvětluje Vitek.

PRACHY, PRACHY

Náročnost na vstupní investici se bude lišit podle oboru činnosti a typu startupu. Začít můžete od pár stokorun za doménu a hosting až po řádově tisíce za registraci firmy na úřadech. Postupně ale budete chtít investovat i do marketingu a samozřejmě platit spolupracovníky, takže budete potřebovat další zdroje. Možností, jak získat finance, je několik a závisejí na tom, jak daleko startup ve svém vývoji došel:

  • FFF aneb Family, Fools and Friends – tedy rodina, blázni a přátelé. Mnohdy je to nejdosažitelnější způsob financování při rozjezdu podnikání. Investice by měla jít na ověření myšlenky, hlubší rešerši a definování toho, jak by měl produkt vypadat, aby byl úspěšný. Dar či půjčka od vašeho okolí má však své limity. Nejen finanční, ale i lidské, pokud selžete.
  • Crowdfunding – existuje několik platforem, kde můžete získat třeba první zákazníky a ověřit si tak míru zájmu o svůj produkt. Mezi nejznámější patří americký Kickstarter, z českých pak Hithit, Fundlift či Startovač.
  • Andělský investor – oslovte ho, pokud potřebujete řádově stovky tisíc až nižší jednotky milionů korun, například na postavení první větší verze produktu. Bývá to zkušený byznysmen, který část svého majetku investuje do začínajících projektů. Těm také může radit a být mentorem na jejich podnikatelské cestě. S „andělem“ se dá někdy vytvořit už funkční prototyp a získat první zákazníky. Ukázkovým příkladem andělského investora je Jiří Hlavenka, který investoval do firmy Kiwi.com a podpořil tak Olivera Dlouhého v začátcích. Když se investor na začátku trefí do perspektivní firmy, jeho podíl se pak může zhodnotit i o stovky až tisíce procent.
  • Venture kapitálové fondy – přicházejí na řadu ve chvíli, kdy startup začíná růst, škálovat, budovat větší strukturu a dobývat další trhy. Pomůže s investicemi v řádu vyšších jednotek nebo i desítek milionů korun. Poohlédněte se po specializovaných fondech rizikového kapitálu, v zahraničí je najdete pod označením venture capital či VC. Z těch českých jsou to třeba Credo Ventures, J&T Ventures, Rockaway, Air Ventures, Impulse Ventures, YSoft Ventures, Nation 1, Reflex Capital, Pale Fire Capital či UP21. Liší se dle oborového zaměření a fáze, v jaké do startupů investují. Některé investiční společnosti preferují startupy v začátcích, jiné až ve fázi, kdy je hotov produkt validovaný trhem a má platící zákazníky. Abyste zaujali VC fondy, měli byste prokázat zájem trhu a potenciál růstu.

Otázka pro andělského investoraJiřího Hlavenku:

Jaké projekty vás zajímají a jaké ne?

„Mám rád projekty, do kterých vstupuji v úvodní fázi, tedy jako takzvaný andělský investor, nicméně jsem pak ochoten s firmou pokračovat i v dalších investičních kolech. Firma, produkt i tým se teprve tvoří a tam mohu se svými zkušenostmi a kreativitou pomoct, protože si poněkud neskromně myslím, že mou největší hodnotou je schopnost identifikovat startup a zakladatele, kteří jsou „odsouzeni k úspěchu“. Příliš mě nelákají investice v pozdějších částech života firmy, tam jsou nutné zase jiné dovednosti. Je třeba také říct, že peníze z kapsy soukromého investora, který věnuje startupu hodně svého času, jsou vlastně ty nejdražší možné a z toho vyplývá i zmíněný vstup v nejranější fázi firmy.“

Rada venture capital investora

„Zakladatelům bych doporučil překonat ostych a oslovit se svým projektem venture kapitálové fondy v Evropě. Nebojte se odmítnutí. Jestliže chce zakladatel se svým projektem uspět, musí mít vysokou ambici už od samotného startu a cíleně hledat ty nejlepší investory. V Evropě momentálně vzniká několik fondů, které chtějí investovat v pre-seed fázi a vedou je hvězdy celého oboru, často zakladatelé těch nejúspěšnějších startupů. Máte tak šanci hrát od počátku superligu, a i když budete odmítnuti, můžete už s danými manažery zůstat v kontaktu, posílat jim update svého projektu a získat investici třeba v další fázi.“

Martin Hudeček, investiční manažer RSJ Investments

Rada zakladatele

„Dnes je jednodušší získat ekvitní investici (vstup investora do společnosti úpisem akcií, obchodního podílu nebo podobnou formou – pozn. aut.) než dluhové financování od banky. Není nezvyklé, že velké mezinárodní banky investují do startupů a stávají se tak jejich spoluvlastníky, paradoxně ale nedokážou poskytnout malý úvěr či kontokorent, protože na to nejsou interně ani procesně připravené. Pokud chcete u banky úvěr, musíte mít ideálně továrnu, podnikat v klasických segmentech nebo mít fyzický produkt a nejlépe silně pozitivní EBITDA... A to mnoho startupů v prvních letech nemá.“

Michal Šmída, zakladatel a šéf fintechové společnosti Twisto