Německá vláda podpoří start-upy dvěma miliardami eur | E15.cz

Německo dá start-upům a technologickým firmám přes dvě miliardy eur. Česko podpoří výrobu respirátorů

Patrik Borýsek

Německá vláda zareagovala na situaci, kdy se podle studie Spolkového svazu pro start-upy 70 procent z nich obává o svou další existenci. Německo tak v rámci státního rozvojového programu vyčlenilo 2,18 miliardy eur na jejich podporu.

 

Spolková vláda během dubna vypracovala podpůrný program, který je již připraven ke spuštění a sestává se ze dvou pilířů. První je zaměřen na ty start-upy, které jsou již financovány venture kapitálovými společnostmi. Aby start-upům byla zajištěna likvidita, vstoupí do hry německá Státní rozvojová banka KfW podle takzvaného matching-principu. Konkrétně to znamená, že pokud soukromí investoři poskytnou alespoň 30 procent financování, stát dorovná zbylých 70 procent ve formě konvertibilních půjček.

Pro obě strany přitom platí stejné podmínky. „Jako inspirativní zde vidím přístup státu toliko jen ‚nehasit požár‘, ale krizi využít k podpoře inovativního sektoru malých a středních podniků, které mají potenciál, a je šance, že budou produkovat nejen zisk, ale i lukrativní pracovní místa,“ uvedl pro deník E15 Petr Hrnčíř, lokální partner mezinárodní advokátní kanceláře Noerr.

Druhý pilíř míří na podporu začínajících podniků, které stále fungují bez venture kapitálových investorů. Těm bude poskytnuta pomoc na úrovni jednotlivých spolkových zemí od lokálních rozvojových finančních institucí, které za tímto účelem obdrží od Státní rozvojové banky KfW finanční prostředky.

Zároveň platí, že start-upy nejsou vyloučeny z ostatních forem státní pomoci. Dle Barbary Kusak z advokátní kanceláře Noerr jde o podporu hodnou následování i v České republice, neboť každá krize s sebou nese i příležitosti, v našem případě se posunout z „montovny“ směrem k inovacím. V době pandemie je přitom důležité podpořit i tuto významnou mnohdy mladší a inovativní skupinu podnikatelů.

České ministerstvo průmyslu a obchodu v souvislosti s pandemií vytvořilo program Czech Rise Up. Do něj přišlo do konce dubna 159 žádostí za 450 milionů korun. Ministerstvo je nyní vyhodnocuje a ty úspěšné postupně proplácí. 

Finanční podpora je určena na rozšíření kapacit nebo zavedení výroby nových řešení ochranných pomůcek, jako jsou respirátory či ventilátory. „Chceme podpořit kvalitní projekty firem včetně start-upů i dalších institucí. Financujeme náklady, které jsou třeba pro rychlé zavedení řešení do praxe,“ prohlásil náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!