Studium MBA: Brána k novým možnostem | E15.cz

Studium MBA: Brána k novým možnostem

Studium MBA
Studium MBA
• 
ZDROJ: Cambridge Business School s.r.o.
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Time management, finanční plánování, právní otázky či marketingová komunikace patří mezi jedny z kompetencí nezbytných pro práci vrcholových manažerů. Chcete-li tyto a další dovednosti ovládat a kariérně se rozvíjet, pomoci může studium některého z postgraduálních programů MBA (Master of Business Administration). Titul MBA zvýší vaši společenskou prestiž a otevře brány novým možnostem – k vyššímu platu a povýšení.

MBA nepatří mezi klasické akademické tituly. Jedná se o postgraduální studijní program uznávaný na globální úrovni. Přihlásit se ke studiu můžete po ukončení vysoké školy, příp. bez diplomu v případě, že prokážete dostatečnou praxi na manažerské pozici.

V rámci samotných přednášek a seminářů dochází k propojení teorie s praxí. Lektoři, kteří působí na nejvyšších manažerských pozicích, během seminářů podněcují diskuzi a probíranou látku demonstrují na konkrétních případech často právě z praxe přítomných studentů. Ti s ostatními sdílejí své dosavadní profesní zkušenosti, společně hledají a nacházejí ta nejlepší možná řešení a vzájemně prohlubují své znalosti a potažmo i dovednosti. 

Vhled napříč obory

Studium MBA přináší vedle teorie zejména celou řadu praktických poznatků a zkušeností. Tím, že studenti přicházejí z různých profesí, je studium obohaceno o potřebný vhled do řady dalších profesních oblastí, které spolu úzce souvisejí. Ať už působíte v korporátu, státním podniku, či neziskové organizaci, díky studiu MBA si mj. rozšíříte úhel pohledu na řešení obchodních záležitostí s partnery, získáte srovnání jednotlivých specifik ve vašem oboru a budete schopni řešit nejrůznější nastalé situace.  

Studium vs. práce a osobní život

Odrazuje vás od studia MBA pracovní vytíženost? Při správném time managementu se dá studium snadno skloubit s osobním a pracovním životem. První podstatný krok je správný výběr školy. Vyplatí se zaměřit na to, jakou má škola akreditaci, na reference absolventů, tým lektorů a nabídku vyučovaných programů.

Například na Cambridge Business School je na výběr z celkem dvanácti studijních programů MBA zaměřených buď obecně, nebo konkrétně dle jednotlivých oborů. Vybírat lze například z programu Personální management, který se soustředí na způsoby hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců, pracovní vztahy ve firmě a efektivní vedení týmu. Program Management a leadership pokrývá oblasti od krizového řízení přes ekonomiku a marketing až po mezinárodní obchod a právo. Je tedy vhodný pro všechny, kdo chtějí jít s dobou a reagovat na trendy moderního managementu. Finanční otázky řeší do hloubky program Finanční management a účetnictví a strategické řízení podniku pak program Strategický management.

Studium MBA programů na Cambridge Business School s výukou v češtině, trvá jeden rok. Výuka probíhá kombinovaně formou čtyř prezenčních sobotních seminářů a následně formou e-learningu a lze tak flexibilně přizpůsobit časovým možnostem studenta. O přínosech studia pak jasně hovoří výsledky průzkumu, který škola realizovala mezi svými studenty a absolventy. Na 95 % držitelů MBA titulu je přesvědčeno o pozitivních přínosech studia pro jejich profesní i osobní život. Celkem 71 % absolventů potvrzuje, že se jim investice do studia vrátila a na 76 % postoupilo na kariérním a platovém žebříčku výše.

Nejbližší ročník začíná na Cambridge Business School na podzim 20. října 2018. Ke studiu se můžete přihlásit online.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah