Českou televizi sleduje víc lidí, podíl vlastní tvorby však klesá

Česká televize

Česká televize Zdroj: profimedia.cz

 Na Českou televizi se od ledna do dubna alespoň jednou týdně na nejméně čtvrt hodiny dívalo 79 procent obyvatel starších 15 let. Loni za celý rok to bylo o procentní bod méně, v roce 2011 také a podíl tehdy dosáhl 77 procent. Spokojenost s pořady se loni meziročně zvýšila o bod na 91 procent. Důvěryhodnost ČT v loňském roce stoupla o čtyři body na 73 procent. Vyplývá to mimo jiné z analýzy hodnocení veřejné služby za loňský a letošní rok, kterou představilo vedení ČT.

Rozsáhlá analýza má osm hlavních kategorií pro hodnocení celé České televize založených na kombinaci takzvaného zásahu, tedy jaký podíl populace se dívalo na ČT minimálně jednou týdně alespoň 15 minut, kvality pořadů a jejich dopadu. Kromě tří výše uvedených kategorií analýza dále zkoumala inovativnost, podíl vlastní tvorby na celém vysílání ČT, podíl premiér na vysílání, index míry dopadu vysílání ČT na veřejnost a to, zda některý z kanálů ČT je pro diváka hlavní.

Loni si polepšila i u vnímání inovativnosti (nárůst o 17 bodů na 44 procent) a podílu premiér na vysílání (nárůst o tři body na 47 procent). Podíl lidí, pro které byl některý z kanálů ČT hlavní, loni zůstal stejný na 43 procentech. Naopak si ČT loni pohoršila meziročně u podílu vlastní tvorby na vysílání, a to o pět bodů na 71 procent. Index míry dopadu vysílání ČT na veřejnost byl loni 53 procent, předloni se ale nesledoval a meziroční srovnání tak není zatím k dispozici.

„Pro nás to má hodnocení význam nejen v tom, že měří nějaký stav, ale i trendy, které pak můžeme vyhodnocovat. Pro velké projekty jako Nevinné lži, seriály či zpravodajství pak budeme moci odhadovat, jakých indikátorů je možné dosáhnout, a po spuštění těchto projektů poté budeme vědět, zda se nám jich podařilo dosáhnout,“ uvedl k důvodům, proč ČT analýzu spustila, generální ředitel veřejnoprávní stanice Petr Dvořák.

Metodika celé poměrně složité analýzy vznikla ve spolupráci České televize a Rady ČT, byla ale vyvinuta v úzké návaznosti na britskou BBC a holandskou veřejnoprávní stanici NPO. Kombinuje tři metodické přístupy - zkoumání chování a postojů veřejnosti, z expertního posouzení plnění zásad definovaných Kodexem ČT a z takzvaných tvrdých dat.

Měření využívá interní a externí zdroje dat. Interními jsou denní kontinuální výzkum měření spokojenosti pořadů, který si zajišťuje sama ČT, a databáze odvysílaných pořadů. K externím zdrojům patří mimo jiné elektronické měření sledovanosti ATO-Mediaresearch, měření návštěvnosti webů ČT Netmonitor, expertní posouzení a takzvaný trackingový výzkum TNS Aisa.